Menu
1 / 0
Aktualności /

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU W PRZEDMIOCIE WYBORU PARTNERA TECHNICZNEGO PZLA na lata 2021 - 2024

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), informuje o rozpoczęciu procedury mającej na celu wyłonienie Partnera Technicznego Związku na lata 2021 – 2024. Podmioty zainteresowane rozpoczęciem negocjacji proszone są o złożenie na piśmie woli przystąpienia do negocjacji, wraz ze złożeniem informacji wskazanych poniżej, w zamkniętej kopercie.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU W PRZEDMIOCIE WYBORU PARTNERA TECHNICZNEGO PZLA na lata 2021 - 2024 (sprzęt sportowy osobisty - reprezentacyjny)

 

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), informuje o rozpoczęciu procedury mającej na celu wyłonienie Partnera Technicznego Związku na lata 2021 – 2024. Podmioty zainteresowane rozpoczęciem negocjacji proszone są o złożenie na piśmie woli przystąpienia do negocjacji, wraz ze złożeniem informacji wskazanych poniżej, w zamkniętej kopercie.

 

Informacje jakie należy załączyć do pisemnej woli przystąpienia do rozmów* :

  1. Planowana wysokość wkładu finansowego wraz z oczekiwaniami Partnera w zakresie świadczeń promocyjnych realizowanych przez PZLA na jego rzecz.
  2. Planowana wysokość wkładu finansowego Partnera w organizacje imprez lekkoatletycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez PZLA wraz
    z oczekiwaniami dotyczącymi świadczeń promocyjnych na jego rzecz. 
  3. Planowana wysokość zaangażowania rzeczowego i finansowego  w projekt „Lekkoatletyka dla Każdego”. Opis projektu w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
  4. Propozycja rabatów na zakup sprzętu sportowego dla współpracujących z PZLA klubów sportowych, okręgowych związków  lekkiej atletki i innych partnerów.
  5. Wykaz proponowanego asortymentu wraz z wizualizacją dla każdej z grup: sprzęt damski, sprzęt męski, sprzęt bagażowy, akcesoria.
  6. Informacje o doświadczeniu w wyposażaniu reprezentacji krajowych w mistrzowskich imprezach międzynarodowych (kraj, dyscyplina).
  7. Czas realizacji zamówień oraz możliwość indywidualnego dopasowania rozmiarów dla zawodników.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2019 r., godz. 13:00 (termin dostarczenia),
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Partner Techniczny”. Chęć przystąpienia do negocjacji po upływie tego terminu podlegać będzie odrzuceniu.

Miejsce składania zgłoszeń: siedziba Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ul. Mysłowicka 4,
01-612 Warszawa

 

*) Przesłane przez zainteresowanych  informacje służyć będą  do wyłonienia grupy potencjalnych Partnerów w celu przeprowadzenia dalszych negacji, które ostatecznie zadecydują o wyborze Sponsora – Partnera Technicznego na lata 2021 -2024 r. Związek zastrzega sobie możliwość zaproszenia do rozmów wyłącznie wybrane podmioty,
o czym powiadomi je, wskazując termin i miejsce spotkania negocjacyjnego.

Powrót do listy

Więcej