Menu
1 / 0
Aktualności /

Ubezpieczenie zawodników i obsługi szkoleniowo- organizacyjnej

 

I. PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY*

 

  1. Skontaktuj się z Kierownikiem Zespołu Medycznego PZLA - dr Jarosławem Krzywańskim (601 895 948) w celu omówienia sytuacji i ustalenia ścieżki leczenia.
  2.  Po uzyskaniu zgody Kierownika Zespołu Medycznego na leczenie wypłenij druk "formularz zgłoszenia szkody" oraz "upoważnienie"
  3. Pola rodzaj kadry, nr polisy oraz opinia lekarza proszę zostawić puste.

  4. Podpisany dokument proszę wysyłać na adres: artur.tulowiecki@pzla.pl

W dalszym etapie po  przesłaniu dokumentów przez PZLA broker będzie kontaktował się z osobą poszkodowaną. 

*zgłoszenie szkody nie obejmuje sytuacji awaryjnych osób przebywającyh za granicą

 

II. PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY ( w trakcie wyjazdu zagranicznego)

Numer centrum alarmowego (kontakt w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego zagranicą): +48 502 308 308

Ubezpieczenie obejmuje:

- koszty leczenia i assistance (w tym leczenie szpitalne i ambulatoryjne, transport chorego, leczenie stomatologiczne, transport zagranicą i do kraju, koszty hotelu – jeśli ubezpieczony nie może wrócić w zaplanowanym terminie do kraju),

- bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy),

- ratownictwo,

- odpowiedzialność cywilną,

- zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu.

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wylotu (lub przekroczenia granicy) z Polski a kończy z chwilą powrotu do kraju.

Powrót do listy
Powiązane załączniki

Więcej