Menu
1 / 0
Aktualności /

Ubezpieczenie zawodników i obsługi szkoleniowo- organizacyjnej

 

I. PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY*

 1. Skontaktuj się z Kierownikiem Zespołu Medycznego PZLA - dr Jarosławem Krzywańskim (601 895 948) w celu omówienia sytuacji i ustalenia ścieżki leczenia.
 2. Po uzyskaniu zgody Kierownika Zespołu Medycznego na leczenie wypłenij druk "formularz zgłoszenia szkody" oraz "upoważnienie"
 3. Pola rodzaj kadry, nr polisy oraz opinia lekarza proszę zostawić puste.
 4. Podpisany dokument proszę wysyłać na adres: pawel.karwinski@pzla.pl

Wymagane dokumenty do zgłoszenia szkody:

 1. Dokumentacja medyczna ze zdarzenia
 2. Skany rachunków/paragonów
 3. Wniosek zgłoszenia szkody

W dalszym etapie po  przesłaniu dokumentów przez PZLA broker będzie kontaktował się z osobą poszkodowaną. 

*zgłoszenie szkody nie obejmuje sytuacji awaryjnych osób przebywającyh za granicą

II. PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY ( w trakcie wyjazdu zagranicznego)

Numer centrum alarmowego (kontakt w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego zagranicą): (+48) 22 741 39 70

 • koszty leczenia i assistance (w tym leczenie szpitalne i ambulatoryjne, transport chorego, leczenie stomatologiczne, transport zagranicą i do kraju, koszty hotelu – jeśli ubezpieczony nie może wrócić w zaplanowanym terminie do kraju),
 • bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy),
 • ratownictwo,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wylotu (lub przekroczenia granicy) z Polski a kończy z chwilą powrotu do kraju.

Firma ubezpieczeniowa: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

nr polisy: COR388002

Powrót do listy

Więcej