Menu
1 / 0
Aktualności /

Ubezpieczenie zawodników i obsługi szkoleniowo- organizacyjnej

 

I. PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY*

 

  1. Wypłenij druk "formularz zgłoszenia szkody" oraz "upoważnienie"

  2. Pola rodzaj kadry, nr polisy oraz opinia lekarza proszę zostawić puste.

  3. Podpisany dokument proszę wysyłać na adres: artur.tulowiecki@pzla.pl

W dalszym etapie po  przesłaniu dokumentów przez PZLA broker będzie kontaktował się z osobą poszkodowaną. 

*zgłoszenie szkody nie obejmuje sytuacji awaryjnych osób przebywającyh za granicą

 

II. PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY ( w trakcie wyjazdu zagranicznego)

Numer centrum alarmowego (kontakt w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego zagranicą): +48 502 308 308

Ubezpieczenie obejmuje:

- koszty leczenia i assistance (w tym leczenie szpitalne i ambulatoryjne, transport chorego, leczenie stomatologiczne, transport zagranicą i do kraju, koszty hotelu – jeśli ubezpieczony nie może wrócić w zaplanowanym terminie do kraju),

- bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy),

- ratownictwo,

- odpowiedzialność cywilną,

- zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu.

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wylotu (lub przekroczenia granicy) z Polski a kończy z chwilą powrotu do kraju.

Powrót do listy

Więcej