Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZLA dot. K. Schuberta

Informacja Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZLA dot. K. Schuberta

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny PZLA stwierdza, że zawodnik Kacper Schubert, podczas  95. Mistrzostw Polski w lekkoatletyce w Radomiu, nie respektował poleceń i decyzji sędziego arbitra startu, do czego był zobowiązany, jako uczestnik zawodów sportowych.   

Wobec powyższego, Komisja Wyróżnień i Dyscypliny PZLA uznaje zawodnika Kacpra Schuberta winnym naruszenia przepisu § 45 oraz przepisu § 55  Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PZLA i wymierza karę dyskwalifikacji zawodnika na okres 1 miesiąca.

Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, Komisja Wyróżnień i Dyscypliny PZLA, działając na podstawie § 29 Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PZLA, zawiesza wykonanie orzeczonej kary na okres 6 miesięcy, dając tym samym szansę zawodnikowi na uniknięcie kary, w przypadku postępowania w przyszłości zgodnie z przepisami i regulaminami PZLA. Okres zawieszenia wykonania kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, tj. 5 listopada 2019 roku i kończy się z dniem 4 maja 2020 roku.   

 

dr Janusz Krynicki
Przew. KWiD PZLA

Powrót do listy

Więcej