Menu
1 / 0
Aktualności /

Krótsze dystanse i chipy w chodzie sportowym

Krótsze dystanse i chipy w chodzie sportowym

Komitet ds. Chodu Sportowego IAAF przekazał Radzie IAAF szereg rekomendacji bardzo istotnych dla przyszłości konkurencji chodu sportowego.

Szerokie konsultacje Komitetu ds. Chodu Sportowego (m.in. z federacjami krajowymi, zawodnikami, organizatorami oraz stacjami telewizyjnymi) doprowadziły do sformułowania w miniony weekend w Monako trzech kluczowych zaleceń mających na celu pozostawienie chodu sportowego w programie mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

  1. Podczas igrzysk olimpijskich i wszystkich najważniejszych imprez lekkoatletycznych należy zapewnić równowagę pomiędzy konkurencjami chodu dla mężczyzn i kobiet, tzn. rozgrywać po dwie identyczne konkurencje dla każdej płci.
  2. Począwszy od mistrzostw świata w 2023 roku należy rozgrywać chód na dystansach 10 km i 30 km (w zawodach seniorów).
  3. Od 2021 roku podczas zawodów należy stosować technologię chipów elektronicznych RWECS (race walking electronic control system), zainstalowanych we wkładkach do butów celem automatycznego sygnalizowania sędziom, że zawodnik utracił (obydwiema stopami) kontakt z podłożem. Testy związane z użyciem technologii RWECS powinny być przeprowadzone do końca 2020 roku.

Podczas Mistrzostw Świata w 2021 roku w Oregonie zostaną rozegrane konkurencje 20 km i 30 km, a w 2022 roku, w drużynowych mistrzostwach świata, już docelowe – 10 km i 30 km. 
Rekomendacje Komitetu ds. Chodu IAAF będą rozpatrywane przez Radę IAAF podczas obrad w dniach 10-11 marca br. Jeżeli zostaną przyjęte, to będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Zdania najsłynniejszych byłych i obecnych zawodników nt. zaleceń Komitetu są podzielone. Mistrzowie olimpijscy Robert Korzeniowski (członek Komitetu) i Włoch Maurizio Damilano (przewodniczący Komitetu) popierają rekomendacje, natomiast wnioski z narady 30 czołowych zawodników debatujących w Canberze w dniu 14 stycznia zawierają wiele wątpliwości, m.in. dotyczących sposobu wprowadzenia rewolucyjnych zmian jak również obawy, czy do czasu powszechnego stosowania nowego systemu zostanie on całkowicie dopracowany.

Fot. Tomasz Kasjaniuk
/J.Rozum

Powrót do listy

Więcej