Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacje dla chętnych do startu w Igrzyskach Europejskich Mińsk 2019

Informacje dla chętnych do startu w Igrzyskach Europejskich Mińsk 2019

Polski Związek Lekkiej Atletyki przedstawia informacje dla zawodników chcących wziąć udział 2. Igrzyskach Europejskich, które w dniach 21-30 czerwca 2019 odbędą się w Mińsku.

Zawodnicy chętni do startu w 2. Igrzyskach Europejskich proszeni są o przesłanie do dnia 31 stycznia 2019 roku – na adres m.jaloszynski@pzla.pl – kompletu dokumentów (będących załącznikiem do niniejszego komunikatu):

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy

2) wypełniony formularz pomiarowy

3) wypełniony wg. wzoru formularz Eligibility Condition Form oraz dodatkowy formularz zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich

Dodatkowo należy dołączyć:

1) kserokopię paszportu (ważność dokumentu to minimum 1 października 2019)

2) fotografię typu paszportowego („en face”, na białym tle, format cyfrowy .jpg, nie skan, wielkość 420x525, maksymalna waga 512KB, podpisaną wg. wzoru: PHO_nazwisko_ID, gdzie ID oznacza numer paszportu

Jednocześnie prosimy zapoznać się z treścią klauzuli dot. danych osobowych.

Ze względu na termin imprezy (lekkoatletyka – 23-28 czerwca) Polski Związek Lekkiej Atletyki nie bierze pod uwagę startu n/w zawodników:

  • zawodników kategorii U23 przygotowujących się do 12. Mistrzostw Europy U23 – 11-14.07.2019r. Termin MP U23 29-30.06.2019r.
  • zawodników kategorii U20 przygotowujących się do 25. Mistrzostw Europy U20 – 18-21.07.2019r. Termin MP U20 3-5.07.2019r.
  • czołowych zawodników w wieku 23-25 lat przygotowują się do startu na Uniwersjadzie.

!! UWAGA:

Ogólne zasady rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych podczas 2. Igrzysk Europejskich będą inne aniżeli podczas tradycyjnych zawodów. Sposób przeprowadzenia zawodów w Mińsku przybliża artykuł Janusza Rozuma na stronie PZLA: Mińsk: Igrzyska Europejskie 2019 – rewolucyjny regulamin rywalizacji

 

Powrót do listy

Więcej