Menu
1 / 0
Aktualności /

Charakterystyka poziomów kształcenia szkoleniowców PZLA

Charakterystyka poziomów kształcenia szkoleniowców PZLA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr26a/2017

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr26a/2017

POZIOM

Poziom I

TYTUŁ

Instruktor PZLA

CZAS TRWANIA KURSU

Minimum 250 godzin

CEL

Zainteresowanie lekkoatletyką dzieci, rozwój umiejętności lekkoatletycznych w grupach naborowych, , przygotowanie do udziału we współzawodnictwie, zgodnie z wymogami wstępnego etapu szkolenia sportowego

GRUPA DOCELOWA

Nauczyciele, zawodnicy

WYMAGANIA

Minimum 18 lat, minimum wykształcenie średnie, zainteresowanie lekką atletyką, niekaralność

FINANSOWANIE

PZLA, uczestnik

KOMPETENCJE UCZESTNIKÓW

PO UKOŃCZENIU KURSU

 

Umiejętność:  tworzenia grup treningowych, motywowania młodzieży, aby kontynuowały uprawianie lekkoatletyki, zastosowania wiedzy z zakresu teorii i praktyki treningu na wstępnym etapie szkolenia sportowego oraz w celu przygotowania dzieci i młodzieży do dalszego procesu treningu

OBSZAR ODDZIAŁYWANI

Szkoły, kluby, Wojewódzkie Związki LA

WYDAWANIE/PRZYZNAWANIE

PZLA

 

POZIOM EDUKACYJNY

Poziom II

TYTUŁ

Trener  PZLA

CZAS TRWANIA KURSU

Minimum 150 godzin

CEL

Umiejętność prowadzenia treningu we wszystkich konkurencjach, z naciskiem na praktyczny aspekt prowadzenia szkolenia sportowego.

GRUPA DOCELOWA

Instruktorzy PZLA

WYMAGANIA

Minimum 21 lat, aktualna licencja Instruktora PZLA, udokumentowany i weryfikowany przez PZLA dorobek szkoleniowy,  uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych i naukowych z zakresu teorii i praktyki treningu oraz innych nauk wspomagających proces treningowy, mające na celu zapewnienie trenerom zaawansowany poziom edukacji w zakresie wybranej grupy konkurencji w okresie minimum 4 lat od uzyskania ostatnich kwalifikacji, niekaralność

POSIADANE KWALIFIKACJE

Certyfikat I poziomu – Instruktor PZLA

FINANSOWANIE

PZLA, uczestnik

KOMPETENCJE UCZESTNIKÓW

PO UKOŃCZENIU KURSU

Umiejętność wdrażania odpowiednich programów treningowych dla młodzieży w poszczególnych grupach konkurencji na odpowiednim etapie szkolenia sportowego

OBSZAR DZIAŁANIA

Szkoły,  kluby i sekcje lekkoatletyczne, Wojewódzkie Związki LA,

WYDAWANIE/PRZYZNAWANIE

PZLA

 

POZIOM

Poziom III

TYTUŁ

Trener  klasy I PZLA

CZAS TRWANIA KURSU

Minimum 60 godzin

CEL

Rozwój  umiejętności  trenerskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki treningu

GRUPA DOCELOWA

Trenerzy PZLA

WYMAGANIA

Ukończenie poziomu II udokumentowany i weryfikowany przez PZLA dorobek szkoleniowy,  uczestnictwo jako wykładowca i uczestnik w konferencjach szkoleniowych i naukowych z zakresu teorii i praktyki treningu oraz innych nauk wspomagajacych proces treningowy, mające na celu zapewnienie trenerom zaawansowany poziom edukacji w zakresie wybranej grupy konkurencji w okresie minimum 4 lat od uzyskania ostatnich kwalifikacji, niekaralność

KWALIFIKACJE

Certyfikat III poziomu, dyplom trenerski Trenera LA

FINANSOWANIE

PZLA, uczestnik

KOMPETENCJE UCZESTNIKÓW

PO UKOŃCZENIU KURSU

Prowadzenie szkolenia sportowego w wybranej grupie konkurencji na poziomie etapu ukierunkowanego i mistrzowskiego

OBSZAR DZIAŁANIA

instytucje lekkoatletyczne (np. kluby), OZLA, PZLA

WYDAWANIE/PRZYZNAWANIE

PZLA

 

POZIOM

Poziom IV

TYTUŁ

Trener klasy Mistrzowskiej PZLA

CZAS EDUKACJI

Minimum 6 lat od ukończenia poziomu III

CEL

Rozwój umiejętności oraz poszerzanie wiedzy trenerskiej 

GRUPA DOCELOWA

Trenerzy klasy I PZLA

WYMAGANIA

Ukończenie poziomu III i weryfikowany przez PZLA dorobek szkoleniowy , udokumentowany udział jako wykładowca i uczestnik w konferncjach, sympozjach szkoleniowych i naukowych z zakresu teorii i praktyki treningu oraz  nauk wspomagajacych proces treningowy w okresie minimum 6 lat od uzyskania ostatnich kwalifikacji, niekaralność.

KWALIFIKACJE

Certyfikat IV poziomu, Trenerski dyplom, Trener LA PRO

FINANSOWANIE

PZLA, własne uczestnika

KOMPETENCJE UCZESTNIKÓW

PO UKOŃCZENIU KURSU

Prowadzenie wybranej grupy konkurencji lekkoatletycznych

OBSZAR DZIAŁANIA

 

Cały obszar obejmujący szkolenie w LA

WYDAWANIE/PRZYZNAWANIE

PZLA

 

Opracował :

Marek Fostiak

 

Powrót do listy

Więcej