Menu
1 / 0
Aktualności /

Raport NIK po kontroli w Polskim Związku Lekkiej Atletyki

Raport NIK po kontroli w Polskim Związku Lekkiej Atletyki

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu do wiadomości wynik pokontrolny NIK dotyczący oceny realizacji działań związanych z kształceniem i dokształcaniem trenerów i instruktorów organizowanym przez PZLA po deregulacji. Wynik obejmuje ocenę merytoryczną  oraz gospodarkę finansową tego obszaru, zarówno pod kątem zadań statutowych, jak i umów z MSiT.

Paweł Olszański,
Sekretarz Generalny PZLA

Powrót do listy

Więcej