Menu
1 / 0
Aktualności /

Licencje PZLA, a starty zagraniczne

Licencje PZLA, a starty zagraniczne

 

 

 

Licencje zawodnicze PZLA w kontekście startów zawodników w zawodach międzynarodowych, udziału w zagranicznych akcjach szkoleniowych oraz ubezpieczenia sportowców – członków Kadry Narodowej PZLA
[zatwierdzone przez Zarząd PZLA 23 maja 2014]

 

1) Imprezy międzynarodowe

1.1) Uznawanie wskaźników

Warunkiem uznania wyniku lepszego od wskaźnika na imprezy międzynarodowe – mistrzostwa Europy (we wszystkich kategoriach wiekowych, także w hali), mistrzostwa świata (we wszystkich kategoriach wiekowych, także w hali), puchar Europy, puchar świata, drużynowe mistrzostwa Europy oraz inne imprez organizowanych pod egidą IAAF, EA, FISU, EOC i MKOl – jest posiadanie w dniu uzyskania wskaźnika ważnej na dany sezon licencji zawodniczej PZLA.

1.2) Starty na zawodach międzynarodowych

Zawodnicy powoływani/zgłaszani przez PZLA do imprez międzynarodowych (wymienionych w punkcie 1.1) muszą, najpóźniej na 7 dni przed finalnym zgłoszeniem, legitymować się aktualną licencją zawodniczą PZLA. Do zawodów międzynarodowych organizowanych pod egidą IAAF, EA, FISU, EOC i MKOl będą zgłaszani jedynie zawodnicy z licencją PZLA.

2) Zgrupowania zagraniczne

Zawodnicy powoływani przez PZLA na zgrupowania zagraniczne muszą legitymować się aktualną licencją PZLA najpóźniej na 7 dni przed datą wylotu z Polski na zgrupowanie zagraniczne. Osoby, które nie posiadają aktualnej licencji będą skreślane z listy obozowej oraz będą obciążane kosztem rezygnacji z biletów lotniczych.

Przyjmuje się za okres przejściowy w ciągu roku miesiąc styczeń – w okresie tym zawodnicy mogą wyjeżdżać na zagraniczne akcje szkoleniowe na podstawie licencji ważnej na poprzedni rok.

3) Ubezpieczenia zawodników

Zgodnie z Regulaminem powoływania zawodników do Kadry Narodowej PZLA każdy członek Kadry Narodowej musi legitymować się aktualną licencją zawodniczą PZLA. Jednocześnie ubezpieczeniem PZLA, zgodnie z Umową PZLA-Broker, objęci są tylko członkowie Kadry Narodowej powołani na daną akcję szkoleniową krajową lub zagraniczną. W związku z tym postanawia się, że każdy członek Kadry Narodowej musi legitymować się aktualną licencją zawodniczą. Ubezpieczenie NNW zawodnika opłacone przez klub nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem PZLA podczas akcji szkoleniowych organizowanych przez Związek.

4) Postanowienia końcowe

Wyrobienie aktualnej licencji zawodniczej leży w gestii klubu, którego członkiem jest dany zawodnik.

Powrót do listy

Więcej