Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja dla potencjalnych uczestników EYOF 2022 w Bańskiej Bystrzycy

Informacja dla potencjalnych uczestników EYOF 2022 w Bańskiej Bystrzycy

W związku z przygotowaniami do 16. Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy PZLA w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego prosi potencjalnych uczestników imprezy o wypełnienie oraz przesłanie - do 16 maja - wskazanych poniżej dokumentów.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres e-mail marcin.gora@pzla.pl. do dnia 16 maja.:

  1. Formularza zgłoszeniowego
  2. Elektronicznego zdjęcia typu paszportowego (wykonane u fotografa)
  3. Skanu paszportu lub dowodu osobistego
  4. Formularza pomiarowego

Przesłanie dokumentów nie oznacza powołania na zawody. Związek musi podać do PKOL szeroką listę zawodników, z których zostanie wyłoniony ostateczny skład na EYOF.

Zasady kwalifikacji:

Polski Związek Lekkiej Atletyki może zgłosić do zawodów 28 uczestników:

14 dziewczyn / 14 chłopców

Kategoria wiekowa: dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006 – 2007.

W jednej konkurencji może wystartować jedna osoba z kraju.

Związek powoła na EYOF zawodników na podstawie rankingu europejskiego, ostateczną decyzję podejmie Dział Szkolenia PZLA.

Ostateczny dzień podania składu do PKOL nie został jeszcze ustalony.

Konkurencje

100m

200m

400m

800m

1500m

3000m

100m pł / 110m pł

400m pł

2000m pł

Wzwyż

W dal

Trójskok

Tyczka

Kula

Dysk

Młot

Oszczep

7-bój / 10-bój

Chód 5000m/10000m

Sztafeta 100-200-300-400

Ponadto warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydatury zawodnika jest:

- posiadanie aktualnej licencji PZLA;

- posiadanie ważnych badań lekarskich;

- posiadanie Certyfikatu „I run clean” (dot. zawodników) www.irunclean.org

- utworzenie konta zawodniczego wraz z udostępnieniem niezbędnych zgód przez rodzica/ opiekuna prawnego. Każdy zawodnik musi posiadać konto zawodnicze wraz z akceptacją zgód RODO dla PZLA i MSiT

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów realizacji i rozliczenia przez PZLA programów dofinansowanych ze środków publicznych do pobrania poniżej.

Link do założenia konta zawodniczego: https://starter.pzla.pl/zaw_konto.php

kontakt w przypadku problemów z kontem: starter@starter.pzla.pl

Oświadczenie należy udostępnić na platformie. Nie wysyłamy go mailem.

Powrót do listy

Więcej