Menu
1 / 0
Aktualności /

Stanowisko CKS w sprawie roli sędziów podczas MP w maratonie

Stanowisko CKS w sprawie roli sędziów podczas MP w maratonie

Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (CKS PZLA) wobec ujawnionych okoliczności związanych ze sposobem przeprowadzenia tegorocznych mistrzostw Polski w maratonie w Dębnie, które zostały przedstawione w artykule na portalu bieganie.pl z dniu 24 listopada 2021 roku pt. „Nielegalny rekord Polski w maratonie. Zmowa milczenia wokół kwalifikacji olimpijskich.” pragnie poinformować, że ze względu na swoją wielowątkowość sprawa zostanie przekazana do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Uważamy, że na podstawie ujawnionych okoliczności to wspomniana komisja posiada odpowiednie prerogatywy oraz kompetencje do tego, aby rzetelnie przeanalizować przebieg zdarzeń i rolę poszczególnych osób (tj. sędziów, zawodników, trenerów, menadżerów, organizatorów) oraz podjąć adekwatne działania dyscyplinarne. Równolegle postępowanie sędziów podczas omawianych mistrzostw będzie przedmiotem analizy zespołu ds. dyscypliny CKS PZLA.

Na podstawie wyciągniętych wniosków i decyzji podjętych przez komisje i zespoły PZLA oraz na bazie doświadczenia różnych osób organizujących i przeprowadzających imprezy biegowe chcemy w perspektywie kolejnych miesięcy wypracować i udostępnić zestaw rekomendacji i dobrych praktyk, skierowanych do wszystkich interesariuszy zawodów, co mamy nadzieję pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Pragniemy podkreślić, że dbając z racji pełnienia funkcji sędziowskich, o przebieg rywalizacji sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przepisami bezpieczeństwa, w duchu fair play czy bona fide, staramy się również zwracać uwagę czy postępowanie wszystkich uczestników zawodów jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki społecznej.

Centralne Kolegium Sędziów PZLA

Powrót do listy

Więcej