Menu
1 / 0
Aktualności /

PZLA i POLADA podpisały porozumienie o współpracy

PZLA i POLADA podpisały porozumienie o współpracy

Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Polska Agencja Antydopingowa podpisały porozumienie o współpracy na rzecz walki z dopingiem w sporcie w zakresie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych.

Na mocy parafowanego porozumienia strony zobowiązały się do kooperacji na rzecz przeciwdziałania stosowaniu dopingu w sporcie. Strony będą m.in. wzajemnie uczestniczyć w programach szkoleniowych, konferencjach i szkoleniach. W mediach PZLA pojawiać się będą publikacje i materiały informacyjne przygotowywane przez Polską Agencję Antydopingową. Oba podmioty zobowiązały się także do współpracy przy podejmowaniu działań mających na celu popularyzację wiedzy na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia.

Umowę podpisano na czas nieokreślony.

Maciej Jałoszyński 

Powrót do listy

Więcej