Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacje dot. zmian we współzawodnictwie w sezonie 2020

Informacje dot. zmian we współzawodnictwie w sezonie 2020

Polski Związek Lekkiej Atletyki pragnie poinformować o wprowadzonych zmianach we współzawodnictwie sportowym w roku 2020.

NOWE KONKURENCJE NA PZLA MISTRZOSTWACH POLSKI U16 (Słupsk, 26-27 września) - POZA PUNKTACJĄ SSM (brak zgody Ministerstwa Sportu na rozgrywanie w ramach MMM)

Bieg na 1000 metrów z przeszkodami

Opis konkurencji: pierwsza przeszkoda po pierwszym minięciu linii mety (200 m), zawodnicy pokonują 8 przeszkód o wysokości 76.2 cm (bez rowu z wodą).W biegu na 1000 m prz na dystansie od startu do początku pierwszego (pełnego) okrążenia nie może być żadnych przeszkód. Należy je usunąć do czasu, aż zawodnicy rozpoczną pierwsze pełne okrążenie.W biegu na 1000 m prz na każdym okrążeniu, począwszy od pierwszego przekroczenia linii mety muszą znajdować się 4 przeszkody z wyłączeniem rowu z wodą. Przeszkody powinny być rozmieszczone zgodnie z przepisami dla dystansu 3000 m prz.

Wieloskok

Opis konkurencji: z rozbiegu do 20m odbicie z nogi na nogę PN-LN-PN lub LN-PN-LN). Odległość belki od piaskownicy: kobiety – 7 m/ 8 m, mężczyźni – 9 m/ 10 m; rozbieg o długości do 20 m. Strefa rozbiegu: noga zakroczna przed rozpoczęciem rozbiegu musi być postawiona wewnątrz strefy rozbiegu. Umieszczenie wiatromierza: w odległości 20 m przed belką do odbicia. Należy go ustawić na wysokości 1.22 m, nie dalej niż 2 m od rozbiegu.Pomiar wiatru: uruchomienie wiatromierza w momencie rozpoczęcia biegu.

W związku z wyjątkową sytuacją rozgrywania zawodów kalendarzowych w 2020 roku nie wprowadza się do współzawodnictwa sportowego PZLA wielobojów ukierunkowanych U15 i U16 w 2020 roku.

Wskazane powyżej konkurencje zostaną rozegrane wyłącznie podczas mistrzostw Polski U16 - jako konkurencje dodatkowe, poza punktacją.  

Jednocześnie informujemy, że poniższe  dot. WYŁACZNIE MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW U16 zmiany nie zostały wprowadzone, na skutek braku zgody ze strony Ministerstwa Sportu.

W zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonych przez Ministerstwo Sportu w lekkiej atletyce prawo startu mają zawodnicy:

- obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w określonej przez SSM kategorii wiekowej,
- posiadający ważną na dany sezon licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki potwierdzającą uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA,
- posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki,
- spełniający szczegółowe zasady i minima ujęte w poszczególnych regulaminach imprez SSM dla określonych kategorii wiekowych.”

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików:

Zmiany w programie rywalizacji:

- korekta konkurencji z 200ppł na 300ppł (na podstawie wieloletniej analizy powrót do konkurencji, która na etapie szkolenia ukierunkowanego istotnie koreluje z kontynuacją rywalizacji w biegu na 400ppł).
- nowa konkurencja 1000prz (na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i startowych wprowadzenie nowej konkurencji, która będzie pośrednim ogniwem w procesie drogi do mistrzostwa sportowego w biegach przeszkodowych (polska tradycja biegowa). Opis konkurencji 1000prz - pierwsza przeszkoda po minięciu mety, zawodnicy pokonują 8 przeszkód bez rowu z wodą o wysokości 76.2cm.
- nowa konkurencja wieloskok (na podstawie oceny stanu posiadania w skokach długich poszukiwanie elementu pozytywnej selekcji zawodników do skoków długich poprzez wieloskok, a w dalszej perspektywie trójskok). Opis konkurencji wieloskok - z rozbiegu do 20m odbicie z nogi na nogę PN-LN-PN lub LN-PN-LN).

Mistrzostwa Polski U20 w biegach przełajowych

Propozycja zwiększenia liczby punktujących zawodników (było 20 / propozycja 30) w ramach powyższej rywalizacji (zwiększenie popularności udziału w finałach rywalizacji SSM w biegach przełajowych – udział w imprezie cieszy się bardzo dużą popularnością i jest istotnym elementem selekcji zawodników w konkurencjach wytrzymałościowych oraz ocena stanu posiadania w perspektywie uczestnictwa w mistrzostwach Europy w biegach przełajowych).

Propozycja zmiany w punktacji:

Miejsce

1

2

3

4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-22

23-30

-

Punkty

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

132

Mistrzostwa Polski U18 w biegach przełajowych

Propozycja zwiększenia liczby punktujących zawodników (było 32 / propozycja 40) w ramach powyższej rywalizacji (zwiększenie popularności udziału w finałach rywalizacji SSM w biegach przełajowych – udział w imprezie cieszy się bardzo dużą popularnością i jest istotnym elementem selekcji zawodników w konkurencjach wytrzymałościowych oraz ocena stanu posiadania w perspektywie uczestnictwa w mistrzostwach Europy w biegach przełajowych).

Propozycja zmiany w punktacji:

Miejsce

1

2

3

4-5

6-8

9-16

17-26

27-40

-

Punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

102

Powrót do listy

Więcej