Menu
1 / 0
Aktualności /

Nowa książka dot. chodu sportowego

Nowa książka dot. chodu sportowego

Stosowanie odpowiednich środków oraz ćwiczeń treningowych, ich objętość i intensywność, podnoszenie na coraz wyższy poziom techniki poszczególnych ćwiczeń, optymalizacja procesów psychicznych - wymaga ciągłej kontroli ich wpływu na poziom wyników, a także indywidualnego podejścia do treningu.

W celu zapewnienia prawidłowych warunków przygotowania zawodników należy trening rozpatrywać jako precyzyjnie zaplanowany proces zgodny z programem i wymaganiami stawianymi procesom kierunkowym w przyrodzie i społeczeństwie. Ciągły postęp w uzyskiwaniu wyników w chodzie sportowym, sprawił, iż ta konkurencja lekkoatletyczna stała się przedmiotem zainteresowania teoretyków sportu, ponieważ dojście do mistrzostwa sportowego jest niemożliwe bez wkładu nauki w proces treningowy. Jednak nadal podstawowym obszarem badań jest analiza obciążeń treningowych i startowych. Dlatego autorzy dr Jarosław Kisiel oraz dr Krzysztof Kisiel podjęli się uaktualnienia oraz usystematyzowania ćwiczeń i środków treningowych stosowanych w chodzie sportowym. Książka zawiera również przykładowy wzór dzienniczka treningowego.  

Publikacja dostępna jest w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej w języku polskim oraz języku angielskim.

Link: http://www.wbc.poznan.pl/publication/562382

 

Powrót do listy

Więcej