Menu
1 / 0
Aktualności /

Komunikat dot. konieczności uzupełnienia numerów PESEL w SSM

Komunikat dot. konieczności uzupełnienia numerów PESEL w SSM

W związku z odgórnymi decyzjami Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie zapisów „Zasad Ogólnych Systemu Sportu Młodzieżowego”, Polski Związek Lekkiej Atletyki jest zobowiązany do gromadzenia numerów PESEL zawodników uczestniczących w systemie sportu młodzieżowego.

 

Mając na uwadze powyższe w celu zgłoszenia zawodników do PZLA Mistrzostw Polski U20, PZLA Mistrzostw Polski U23, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprez makroregiolanych objętych systemem sportu młodzieżowego niezbędne jest uzupełnienie numeru PESEL każdego zawodnika – zgłaszanego przez platformę Starter PZLA . Zgłoszenie nie zawierające numeru PESEL nie zostanie przyjęte.

Powrót do listy

Więcej