Menu
1 / 0
Aktualności /

Historia polskiej kobiecej lekkoatletyki w okresie międzywojennym

Historia polskiej kobiecej lekkoatletyki w okresie międzywojennym

2019 rok w polskiej lekkoatletyce będzie przebiegać pod znakiem setnej rocznicy powstania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na stronach internetowych PZLA Komisja Statystyczna będzie udostępniać szereg opracowań, które były publikowane w małym nakładzie albo po raz pierwszy są powszechnie prezentowane.

Pierwszą pozycją jest 370-stronicowa „Historia polskiej kobiecej lekkoatletyki w okresie międzywojennym” autorstwa członków Komisji Statystycznej: Henryka Kurzyńskiego, Macieja Rychwalskiego, Andrzeja Sochy i Tadeusza Wołejki, wydana w 2008 r.

Ze wstępu Daniela Grinberga:
Materiał zgromadzony w tym tomie podzielony został na dwie zasadnicze części.
W pierwszej stanowiącej statystyczny bilans osiągnięć dwudziestolecia międzywojennego zamieściliśmy tabele stu najlepszych Polek i 100 najlepszych wyników w poszczególnych konkurencjach, wg stanu na 1 września 1939 roku, ale także bilanse statystyczne poszczególnych sezonów, tabele rekordzistek Polski, wyniki meczów międzypaństwowych oraz tabele światowe pokazujące znaczący udział polskich lekkoatletek w rozwoju światowej lekkoatletyki interesującego nas okresu.
Część druga - indeksowa zdominowana została przez biogramy zawodniczek należących do szeroko rozumianej krajowej czołówki. Poza pieczołowicie odtworzonym przebiegiem karier zawodniczych i zapisem ważniejszych osiągnięć staraliśmy się o informacje wykraczające poza ściśle sportowe dokonania.
Będziemy wdzięczni czytelnikom za wszelkie uzupełnienia, sprostowania i korekty. Całość uzupełniają wykazy skrótów, spisy treści i z wielkim trudem zdobyte fotografie, na ogół takie, które nie zaistniały dotąd w szerokim obiegu.

janusz.rozum@gmail.com

Powrót do listy

Więcej