Menu
1 / 0
Aktualności /

Zapraszenie do składania ofert na druk i dostawę książek

Polski Związek Lekkiej Atletyki zaprasza do składania ofert na druk i dostawę książek „Biegaj, skacz, rzucaj” i „Podstawy treningu lekkoatletycznego”.

Szczegóły zaproszenia, specyfikacja oraz niezbędny formularz w załączenikach.

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności do siedziby PZLA  ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 16:00.

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby PZLA. Oferty dostarczone po 26 listopada 2018 r. po godzinie 16:00 nie będą brały udziału w rozstrzyganiu zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podpisem „Oferta na druk i dostawę książki „Biegaj, skacz, rzucaj” i „Podstawy treningu lekkoatletycznego”. Oferty złożone bez zachowania tej formy nie będą brały udziału w rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu przetargu do 29.11.2018 do godziny 14.00

Powrót do listy

Więcej