Menu
1 / 0
Aktualności /

Strategia PZLA na lata 2017-2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz własnym proponuję Państwu strategię rozwoju PZLA na lata 2017–2020. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące bieżącego stanu polskiej lekkoatletyki i pokazuje instrumentarium z zakresu szkoleń, organizacji oraz marketingu.

Strategia rozwoju Polskiego Związku Lekkiej Atletyki składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy lekkiej atletyki oraz założeń wdrożeniowych.

Część diagnostyczna obejmuje informacje związane z działalnością PZLA i osiągniętymi już celami, ustalonymi w Strategii Rozwoju Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z lat 2013–2016.

Część wdrożeniowa Strategii zawiera opis misji i wykaz niezbędnych kierunków działań w poszczególnych obszarach działania PZLA. To scenariusz osiągania założeń i celów, do których dążą członkowie PZLA, a których realizacja przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia w ramach odbywających się imprez międzynarodowych liczby wyników sportowych i podwyższenia ich poziomu, poprawy systemu szkolenia dzieci i młodzieży, upowszechnienia królowej sportu, jaką jest lekkoatletyka, poprzez zwiększenie liczby osób ją uprawiających, wzmocnienia pozycji Okręgowych Związków Lekkiej Atletyki, pozyskania nowych sponsorów i partnerów PZLA oraz rozbudowy infrastruktury lekkoatletycznej.

Polski Związek Lekkiej Atletyki to nie tylko miejsce szkolenia kadry narodowej. PZLA to swego rodzaju gospodarz dyscypliny na terenie całego kraju. Zadania w tym zakresie realizuje przy współudziale całego środowiska lekkoatletycznego i w ścisłej z nim współpracy.

Przedstawiona tutaj Strategia została stworzona przez zespół wspierających Polski Związek Lekkiej Atletyki osób ze wszystkich województw Polski. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Okręgowych Związków Lekkiej Atletyki, klubów lekkoatletycznych, trenerów, zawodników, sponsorów i partnerów, a także kibiców królowej sportu. Jest odzwierciedleniem opinii środowiska, ale również postulatów działaczy, trenerów i zawodników.

Z poważaniem

HENRYK OLSZEWSKI

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Powrót do listy

Więcej