Menu
1 / 0
Imprezy sportowe /

Mecz U18 Polska-Czechy-Węgry-Słowacja-Słowenia 2023

11 cze 2023
słowenia | Ptuj
Klasa Klasa mistrzowska międzynarodowa
Ranga Mecz

Informacje dla uczestników:

 

  1. Informacje organizacyjne:

Nocleg (9/10.06) i kolacja w hotelu Silesian w Katowicach (ul. Szybowcowa 1a).

Quality *** Silesian Hotel ul. Szybowcowa 1, 40-502 Katowice

Kolacja w godz. 18:30 – 20:30. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00

Każdy uczestnik wyjazdu musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania sportowe (wprowadzone przez klub do systemu).

Każdy niepełnoletni uczestnik musi dostarczyć w dniu zbiórki:

- zgoda na badania niepełnoletnich (załącznik)

- zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w zgrupowaniach i imprezach (załącznik)

  1. Transport na trasie miejsca zamieszkania - Katowice we własnym zakresie
  1. Transport uczestników

Wyjazd do Słowenii autokarem

          podróż na zawody w odzieży reprezentacyjnej z Logo ORLEN

                          Wyjazd do Słowenii z Hotelu Silesian w dniu 10.06.2023 o godz 7:30 (po śniadaniu)

                         Powrót ze Słowenii w dniu 12.06.2023 o godz 7:30 (po śniadaniu)

  1. Zakwaterowanie podczas imprezy:

W trakcie ustalania z organizatorem.

  1. Sprzęt reprezentacyjny i startowy: 

Obowiązują stroje z kolekcji 4F z logo ORLEN.  

Kolekcja 4F z logo ORLEN obowiązuje na treningu, podczas rozgrzewki, zawodów oraz we wszystkich ogólnodostępnych miejscach w trakcie trwania imprezy 

Wydawanie sprzętu rozpocznie się w piątek 9.06.2023 w Hotelu Silesian od godz. 17:00 przez Rafała Sulwirskiego rafal.sulwirski@pzla.pl

  1. Zwrot kosztów podróży:

PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce zgrupowania (w przypadku uczestnictwa w obozie) – Katowice – miejsce zamieszkania na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży” i ew. załączonych biletów (w przypadku braku biletów naliczony zostanie koszt przejazdu TLK/IR w 2 klasie). Druk „oświadczenia” będzie miał przy sobie kierownik organizacyjny -  p. Artur Tułowiecki

Uwaga: od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14 dni od zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.

Podpis  uczestnika  musi być trwały tzn. zapis ołówkiem nie będzie akceptowany.  Brak podpisu skutkuje utratą możliwości o ubieganie się o zwrot kosztów podróży.

Uczestnicy wyjazdu otrzymają diety na obiad po zakończeniu imprezy przelewem na konto. Dane zbierana będą za pomocą formularza google udostępnionego uczestnikom podczas wyjazdu 

  1. Ubezpieczenie:

Uczestnicy objęci są ochroną ubezpieczeniową.

POLISA BUSINESS TRAVEL INSURANCE NR COR388002

CENTRALA ALARMOWA GLOBAL ASSISTANCE POLAND 24 h tel.+48 22 741 39 70

  1. Przypominamy o obowiązującym regulaminie korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju:

http://www.pzla.pl/file/3591-regulamin-korzystania-z-wizerunku-czlonka-kadry-narodowej-w-lekkiej-atletyce.pdf

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Arturem Tułowieckim (artur.tulowiecki@pzla.pl,  602 266 420)

Powrót do listy

Więcej