Menu
1 / 0
Aktualności /

Uchwała Zarządu PZLA z 25.05.2016

Uchwała Zarządu PZLA z 25.05.2016

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

z dnia 25 maja 2016 r.

 

w sprawie:     przeprowadzenia w roku 2016 kampanii sprawozdawczo-wyborczej w klubowych sekcjach lekkiej atletyki, w wojewódzkich związkach lekkiej atletyki oraz Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZLA

Mając na uwadze dalszy rozwój działalności we wszystkich ogniwach organizacyjnych w lekkoatletyce, w szczególności zaś przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji w klubowych sekcjach lekkoatletycznych, w wojewódzkich związkach lekkiej atletyki, a także w skali całego kraju oraz w celu podjęcia przez te jednostki skutecznych działań, zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Związku postanawia:

  1. Przeprowadzić  Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZLA w dniu 19 listopada 2016 r. w Warszawie
  2. Zalecić zarządom wojewódzkich związków lekkiej atletyki przeprowadzenie wojewódzkich  zjazdów sprawozdawczo-wyborczych do 30 września 2016 roku oraz zobowiązać do przekazania do biura PZLA w jak najkrótszym terminie, jednak nie później niż do 17.10.2016 r. wykazów wybranych delegatów  wraz z adresami do przesłania korespondencji zjazdowej.
  3. Zatwierdzić zasady i podział mandatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZLA przypadających na poszczególne wojewódzkie związki lekkiej atletyki oraz na poszczególne osoby prawne prowadzące ogólnopolską działalność w zakresie lekkiej atletyki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  4. Zatwierdzić harmonogram przygotowań do Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZLA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  5. Zobowiązać członków zarządu PZLA do wzięcia udziału w wojewódzkich zjazdach sprawozdawczo-wyborczych.
  6. Zalecić zarządom wojewódzkich związków lekkiej atletyki nadzorowanie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sekcjach lekkoatletycznych na terenie województwa.
  7. Zobowiązać sekretarza generalnego PZLA do składania okresowych sprawozdań zarządowi z przygotowań i przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej we wszystkich ogniwach organizacyjnych w lekkoatletyce.
  8. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót do listy

Więcej