Menu
1 / 0
Aktualności /

Opcja ubezpieczenia NNW dostępna z licencją PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki w trosce o skuteczniejszą ochronę interesów zawodników posiadających licencje uprawniające do udziału w zawodach podjął decyzję o wprowadzeniu automatycznej weryfikacji polis NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) już na etapie składania wniosków licencyjnych na sezon 2013.

Polski Związek Lekkiej Atletyki w trosce o skuteczniejszą ochronę interesów zawodników posiadających licencje uprawniające do udziału w zawodach podjął decyzję o wprowadzeniu automatycznej weryfikacji polis NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) już na etapie składania wniosków licencyjnych na sezon 2013.

Zgodnie z literą Ustawy o sporcie - Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857• Brzmienie od 9 czerwca 2012

Rozdział 7

 

Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.

Wprowadzając nowe rozwiązanie dotyczące weryfikacji ustawowo wymaganego ubezpieczenia prosimy przedstawicieli wszystkich tych Klubów, które już uzyskały licencje dla swoich zawodników o ponowne zalogowanie się do Internetowego Systemu Licencji i Zgłoszeń i zadeklarowanie w systemie faktu posiadania odpowiednich polis. W przypadku ich braku prosimy o niezwłoczne wystąpienie do ubezpieczyciela za pośrednictwem naszego systemu lub zawarcie umowy na innych niż dostępne online warunkach.

Powrót do listy

Więcej