Menu
1 / 0
Aktualności /

Zebranie Zarządu PZLA 14.12.2012

Zebranie Zarządu PZLA 14.12.2012

 

Informacja z zebrania Zarządu w dniu 14.12.2012

 

 

  1. I.Szewińska zapoznała zebranych z ostatnimi działaniami i decyzjami Rady IAAF.
  2. Na wniosek Komisji konkursowej Zarząd jednogłośnie powołał z dniem 14 grudnia 2012r. na funkcję Sekretarza Generalnego PZLA  Piotra Długosielskiego.
  3. Przestawiono skład zespołu szkoleniowego:

Piotr Bora – Kierownik szkolenia

Krzysztof Kęcki – Kierownik szkolenia młodzieży

Tadeusz Osik –  blok sprintu

Jerzy Sudoł – blok rzutów

Andrzej Lasocki – blok skoków

Zbigniew Rolbiecki – blok wytrzymałości

      4. Zarząd zatwierdził regulamin zgrupowań PZLA.

      5. Prezes J.Skucha przedstawił relację z przeprowadzonych  spotkań z przedstawicielami poszczególnych województw na temat funkcjonowania WKJ w roku 2013. Obecny na posiedzeniu M.Fostiak w imieniu Komisji Młodzieżowej Związku wysoko ocenił przebieg przeprowadzonych konsultacji w których wzięli udział przedstawiciele poszczególnych Woj.ZLA oraz WISS-ów. Zaproponował też włączenie się Komisji Młodzieżowej do realizacji programu szkolenia „rezerwy kadry narodowej” (KNB) oraz  treść porozumienia z Wojewódzkimi Federacjami.

     6. Z. Polakowski zapoznał zebranych ze stanem ilościowym obiektów LA w Polsce i ranking najważniejszych potrzeb inwestycyjnych.

     7. Zarząd postanowił przyznać organizację MPJ w chodzie na 20km klubowi KS Lechia Gdańsk (31.08.2013r.), który to klub przejmuje organizację tradycyjnych zawodów o Puchar Poczty Polskiej.

     8. Zarząd, na wniosek przewodniczących poszczególnych komisji postanowił zatwierdzić składy imienne: Komisji Wyróżnień, Dyscypliny i Walki z Dopingiem, Komisji Sportowo-Technicznej, Komisja Obiektów i Urządzeń oraz Komisji Statystycznej.

    9. Na wniosek M. Michałowskiego zatwierdzono następujące materiały:

  • Zasady opiniowania projektów i wydawania świadectw
  • Kategorie stadionów
  • Nowe wzory świadectw

   10. Zarząd pozytywnie odniósł się do propozycji rozszerzenia funkcji licencji zawodniczej o objęcie ubezpieczeniem NNW tych poszczególnych zawodników, którzy  nie posiadają takowych zapewnionych przez swoje kluby. Ubezpieczenia te mogą być uruchomione od początku roku 2013.

   11. Po rozpatrzeniu otrzymanych dokumentów i wniosku klubu MKS Aleksandrów Łódzki dot. zawodnika Adriana Strzałkowskiego Zarząd uznał, że zawodnik w świetle obowiązującego regulaminu uzyskał zwolnienie definitywne z klubu MKL Szczecin.

   12. Zarząd postanowił o następujących zmianach w lokalizacji oraz terminach rozgrywania MP w biegach na 10.000m:

  • Młodzieżowe MP - Sosnowiec 27.04 (zamiast 21.09.- Inowrocław)
  • Mistrzostwa Polski Seniorów - Inowrocław 27.07 (zamiast 27.04 - Sosnowiec)

W drugiej części posiedzenia Zarządu uroczyście wręczono nominacje nowo powołanym Ekspertom PZLA:

Irena Szewińska,
Monika Pyrek,
Janusz Krynicki,
Janusz Rozum,
Krzysztof Wolsztyński,
Dariusz Trafas,
Janusz Iskra,
Jacek Zamecznik,
Andrzej Person,
Robert Korzeniowski,
Andrzej Kulikowski,
Janusz Szydłowski,
Czesław Zapała.

 

Powrót do listy

Więcej