Menu
1 / 0
Aktualności /

Krajowe Zebranie Trenerów

w  sprawie:  przeprowadzenia  w  roku  2012r.  kampanii  sprawozdawczo – wyborczej       w  klubowych  sekcjach  lekkoatletycznych,  w  Wojewódzkich  Radach  Trenerów,  oraz  Krajowego  Zebrania  Trenerów  PZLA.

 

w  sprawie:  przeprowadzenia  w  roku  2012r.  kampanii  sprawozdawczo – wyborczej       w  klubowych  sekcjach  lekkoatletycznych,  w  Wojewódzkich  Radach  Trenerów,  oraz  Krajowego  Zebrania  Trenerów  PZLA.

 

  1. Działając  na  podstawie  „Regulaminu  Centralnej  Rady  Trenerów  Polskiego  Związku  Lekkiej  Atletyki”,  w  imieniu  Centralnej  Rady  Trenerów,  postanawiam  zwołać  Krajowe  Zebranie  Trenerów   w  dniu  8 grudnia  2012r.
  2. Centralna  Rada  Trenerów  zobowiązuje  Wojewódzkie  Rady  Trenerów  przeprowadzenie  do  dnia  30 listopada  2012r.  kampanii  wyborczej  w  klubach,  oraz  wybranie  delegatów   na  KZT  PZLA  podczas Walnych  Zebrań  Wojewódzkich  Rad  Trenerów  wg  ogłoszonego  wcześniej  klucza ( Komunikat  nr 1.)          
  3. Zobowiązuje  się  jednocześnie  do  przekazania  do  biura  PZLA  w  jak  najkrótszym  czasie  (  nie  później  jednak,  niż  do  dnia  4 grudnia  2012r.)  -  imiennego  wykazu  wybranych  delegatów  wraz  z  ich  adresami.
  4. Miejsce  odbycia  KZT ,  godzina  rozpoczęcia  Zebrania  oraz  dodatkowe  informacje  związane  z  KZT,  zostaną  podane  w  Komunikacie  organizacyjnym nr.3.

 

Przewodniczący

Centralnej Rady Trenerów

Tadeusz  Makaruk

 

Powrót do listy

Więcej