Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Trenerów

Informacja w  sprawie  zwołania  Krajowego  Zjazdu  Trenerów

Informacja  Centralnej  Rady  Trenerów  Polskiego  Związku  Lekkiej  Atletyki w  sprawie  zwołania  Krajowego  Zjazdu  Trenerów


Informacja  Centralnej  Rady  Trenerów  Polskiego  Związku  Lekkiej  Atletyki w  sprawie zwołania  Krajowego  Zjazdu  Trenerów

 

 

1. Centralna  Rada  Trenerów  informuje  o  podziale  mandatów  na  poszczególne  Wojewódzkie  Rady  Trenerów:

Lp.

Województwo

Ilość mandatów

1.

Dolnośląskie

7

2.

Kujawsko-pomorskie

7

3.

Lubelskie

6

4.

Lubuskie

4

5.

Łódzkie

4

6.

Małopolskie

5

7.

Mazowieckie

9

8.

Opolskie

3

9.

Podkarpackie

4

10.

Podlaskie

6

11.

Pomorskie

8

12.

Śląskie

7

13.

Świętokrzyskie

2

14.

Warmińsko-mazurskie

3

15.

Wielkopolskie

8

16.

Zachodniopomorskie

4

Razem

 

87

2. Informacje  dotyczące  wyborów  Delegatów  proszę  niezwłocznie  po  wyborach  przesłać   do  Biura  PZLA,  z  adnotacją  „Krajowy  Zjazd  Trenerów  PZLA”.

3. Zgodnie  z  Regulaminem  CRT  rozdz. 4.  pkt. 3.,  informacja   dotycząca  zwołania  Krajowego  Zjazdu  Trenerów  zostanie  podana  na  30 dni  przed  zebraniem.

 

 

Przewodniczący  CRT

   Tadeusz  Makaruk

Powrót do listy

Więcej