Menu
1 / 0
Aktualności /

Posiedzenie Zarządu, Warszawie, 25.11.2010

 1. Zarząd przyjął informację P. Haczka dotyczącą oceny sportowo-szkoleniowej sezonu 2010. Omawiając  wyniki reprezentacji na poszczególnych imprezach szczególnie wysoko ocenił występy na Halowych Mistrzostwach Świata – Doha (2 medale), Mistrzostwach Europy – Barcelona (9 medali, 22 finały, 2 rekordy Polski) oraz Igrzyskach Młodzieży do lat 18 – Singapur (4 medale, 5 finałów i 1 rekord świata). Jednocześnie P.Haczek zapoznał zebranych  z planem głównych startów w sezonie 2011.
 2. Zarząd zatwierdził zaproponowane przez P.Haczka wskaźniki stanowiące podstawę do ustalania reprezentacji na główne imprezy sezonu 2011.
 3. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2011 r. w Warszawie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZLA. Przedmiotem obrad KZD będzie sprawozdanie z działalności Związku w latach 2009-2010 oraz uchwalenie zmian statutu Związku.
 4. J. Rozum zapoznał zebranych z założeniami zmian w wykazie norm na klasy sportowe obowiązujące w lekkiej atletyce. Po dyskusji postanowiono, że ostateczny wykaz zostanie opracowany przez zespół w składzie: J.Rozum, T.Makaruk i P.Haczek z udziałem ewentualnych ekspertów. J.Rozum poinformował zebranych, że po ustaleniu norm na klasy sportowe dostosowane do nich zostaną tabele punktowe PZLA dla ligi seniorów i juniorów.
 5. J. Rozum omówił propozycję najważniejszych zmian w regulaminie ligi seniorów i juniorów, w tym:
  - zwiększenie ilości punktowanych startów z 25 do 28,
  - zmniejszenie ilości mityngów zaliczanych do I rzutu ligi seniorów
  Po dyskusji, w której zgłoszono szereg uwag szczegółowych postanowiono zasięgnąć opinii klubów sportowych i upoważniono Prezydium do podjęcia do 10 grudnia br. ostatecznej decyzji dot. zmian w regulaminach.
 6. Po omówieniu przez P. Haczka zmian w regulaminach zmiany barw klubowych oraz systemu licencyjnego PZLA (zawodnicy, kluby) Zarząd zaakceptował  zaproponowane zmiany. Jednocześnie ustalono, że 25% środków uzyskanych z opłat za licencje zawodników będzie przekazywane raz na kwartał na rzecz właściwych Wojewódzkich Związków LA.
 7. Po przyjęciu do akceptującej wiadomości rezygnacji J.Wałęsy z pełnienia funkcji wiceprezesa PZLA i członka Prezydium, Zarząd jednogłośnie dokooptował w skład Prezydium jako wiceprezesa ds.sędziowskich i dyscypliny Janusza Krynickiego.
 8. Zarząd postanowił zgłosić kandydaturę Ireny Szewińskiej do Rady IAAF.
 9. Zarząd jednogłośnie zatwierdził regulamin powoływania do Kadry Narodowej. Zmiany w kadrze nastąpią po opracowaniu nowych norm na klasy sportowe.
 10. Zarząd postanowił rozegrać Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wielobojach w roku 2011 w Bydgoszczy podczas Mistrzostw Polski.
 11. Postanowiono zmienić termin rozgrywania Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w biegach na przełaj z 6 na 12 marca 2011 r. Eliminacje do reprezentacji na Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych odbędą się w dniu 6 marca 2011 podczas mistrzostw LZS.
 12. Zarząd zaakceptował udział PZLA w licytacji na rzecz chorego zawodnika M.Kłysa.
 13. Zgłoszono wniosek, żeby organizować MPJ i OOM w lekkiej atletyce w jedynym terminie na początku lipca,
   
Powrót do listy

Więcej