Menu
1 / 0
Aktualności /

Zmiany w rozgrywaniu konkurencji od sezonu 2024

Zmiany w rozgrywaniu konkurencji od sezonu 2024

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki podjął w ostatnim czasie szereg decyzji dot. zasad rozgrywania konkurencji od sezonu 2024.

Wieloskok U16:

Konkurencja winna być rozgrywana wg. poniższych zasad:

  1. długość rozbiegu: maksymalnie 20 metrów
  2. możliwość stosowania (wybrania) jednej z dwóch technik skoku
   - naprzemianstronna: PN-LN-PN (PN-prawa noga, LN-lewa noga) lub LN-PN-LN
   - trójskokowa: LN-LN-PN lub PN-PN-LN
   - zmiana wyboru techniki może nastąpić w dowolnym momencie trwania konkursu, bez konieczności informowania komisji sędziowskiej.
  3. odległość belki od piaskownicy: 
   - kobiety: 8m/9m
   - mężczyźni: 10m/11m
  4. wiatromierz umieszczony musi być w połowie rozbiegu

Konkurencje biegowe:

 1. od 2024 roku wysokość bariery na dystansie 2000 metrów z przeszkodami panów w kategorii U18 wynosić będzie 84 cm
 2. od 2024 roku zmiana dystansu na mistrzostwach Polski U20 z 2000 metrów z przeszkodami na 3000 metrów z przeszkodami
 3. od 2024 roku zmiana dystansu dla kobiet na mistrzostwach Polski U18 z 1500 metrów z przeszkodami na 2000 metrów z przeszkodami

Konkurencje chodziarskie:

 1. podczas mistrzostw Polski U18 – wprowadza się dystans 5000 m dla mężczyzn (taki sam jak dla kobiet)
 2. MP U23 w Gdańsku: wprowadzenie w miejsce chodu na 20 kilometrów dystansu 10 km (zgodnie z decyzją EA, iż od 2025 będzie rozgrywany dystans 10 000 m w ramach ME U23).
 3. 100. PZLA Mistrzostwa Polski, Bydgoszcz – chód na 10 000 m dla kobiet (wydłużenie dystansu z 5000 m pod dystans olimpijski, który jest zbliżony do składowej mikstu chodziarskiego)
 4. rezygnacja z rozgrywania mistrzostw Polski w chodzie U20 na dystansie na 20 km w Gdańsku  
Powrót do listy

Więcej