Menu
1 / 0
Aktualności /

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru w przedmiocie wyboru partnera technicznego PZLA

POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ JAKO „PZLA”), INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY MAJĄCEJ NA CELU WYŁONIENIE PARTNERA TECHNICZNEGO ZWIĄZKU. PODMIOTY ZAINTERESOWANE ROZPOCZĘCIEM NEGOCJACJI PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE NA PIŚMIE WOLI PRZYSTĄPIENIA DO NEGOCJACJI, WRAZ ZE ZŁOŻENIEM INFORMACJI WSKAZANYCH PONIŻEJ, W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru w przedmiocie wyboru partnera technicznego PZLA (sprzęt sportowy osobisty - reprezentacyjny)

 

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), informuje o rozpoczęciu procedury mającej na celu wyłonienie Partnera Technicznego Związku.. Podmioty zainteresowane rozpoczęciem negocjacji proszone są o złożenie na piśmie woli przystąpienia do negocjacji, wraz ze złożeniem informacji wskazanych poniżej, w zamkniętej kopercie.

Informacje jakie należy załączyć do pisemnej woli przystąpienia do rozmów* :

  1. Wykaz proponowanego asortymentu wraz z wizualizacją dla każdej z grup: sprzęt damski, sprzęt męski, sprzęt bagażowy, akcesoria.
  2. Informacje o doświadczeniu w wyposażaniu reprezentacji krajowych w mistrzowskich imprezach międzynarodowych (kraj, dyscyplina).
  3. Czas realizacji zamówień oraz możliwość indywidualnego dopasowania rozmiarów dla zawodników.
  4. Proponowany okres współpracy (co najmniej 4 letni tj. w latach 2025-2029 r.)
  5. Planowana wysokość wkładu finansowego wraz z oczekiwaniami Partnera w zakresie świadczeń promocyjnych realizowanych przez PZLA na jego rzecz.
  6. Planowana wysokość wkładu finansowego Partnera w organizacje imprez lekkoatletycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez PZLA wraz
    z oczekiwaniami dotyczącymi świadczeń promocyjnych na jego rzecz. 
  7. Propozycja rabatów na zakup sprzętu sportowego dla współpracujących z PZLA klubów sportowych, okręgowych związków  lekkiej atletki i innych partnerów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 grudnia 2023 r., godz. 13:00 (termin dostarczenia),
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Partner Techniczny”. Chęć przystąpienia do negocjacji po upływie tego terminu podlegać będzie odrzuceniu.

Miejsce składania zgłoszeń: siedziba Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa

*) Przesłane przez zainteresowanych  informacje służyć będą  do wyłonienia grupy potencjalnych Partnerów w celu przeprowadzenia dalszych negacji, które ostatecznie zadecydują o wyborze Sponsora – Partnera Technicznego. Związek zastrzega sobie możliwość zaproszenia do rozmów wyłącznie wybrane podmioty, o czym powiadomi je, wskazując termin i miejsce spotkania negocjacyjnego.

Powrót do listy

Więcej