Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja dla uczestników meczu U20 w Bańskiej Bystrzycy

Informacja dla uczestników meczu U20 w Bańskiej Bystrzycy

Informacje organizacyjne:

Nocleg 22.06 (czwartek) / 23.06 (piątek) i kolacja w dniu 22.06 (czwartek) w hotelu Silesian w Katowicach (ul. Szybowcowa 1a)

Quality *** Silesian Hotel ul. Szybowcowa 1, 40-502 Katowice

Kolacja w godz. 18:30 – 20:30. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00

Spotkanie organizacyjne o godz 21.00 w Hotelu Silesian

Każdy uczestnik wyjazdu musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania sportowe (wprowadzone przez klub do systemu).

Każdy niepełnoletni uczestnik musi dostarczyć w dniu zbiórki:

- zgoda na badania niepełnoletnich (załącznik)

- zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w zgrupowaniach i imprezach (załącznik)

Transport na trasie miejsca zamieszkania - Katowice we własnym zakresie

Transport uczestników

            Wyjazd do Bańskiej Bystrzycy autokarem, podczas podróży obowiązuje odzież reprezentacyjna z Logo ORLEN

                        Wyjazd z Hotelu Silesian w dniu 23.06.2023 o godz 8:00 (po śniadaniu)

                        Powrót z Bańskiej Bystrzycy do Katowic w dniu 25.06.2023 o godz 8:00 (po śniadaniu)

Zakwaterowanie podczas imprezy:

Zapewnia organizator - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Študentský domov 1,3, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Sprzęt reprezentacyjny i startowy: 

Zawodnicy, którzy uzyskali wskaźniki na ME U20 Jerozolima 2023 otrzymają sprzęt obowiązujący na obydwie imprezy (Mecz U20 oraz ME U20).

Uczestników imprez międzynarodowych w roku 2022 obowiązują stroje z nowej kolekcji otrzymane w zeszłym roku.

Obowiązują stroje 4F z logo ORLEN podczas treningu, rozgrzewki, zawodów oraz we wszystkich ogólnodostępnych miejscach w trakcie trwania imprezy 

Wydawanie sprzętu rozpocznie się w czwartek 22.06.2023 w Hotelu Silesian od godz. 17:00 przez Rafała Sulwirskiego rafal.sulwirski@pzla.pl

Zwrot kosztów podróży:

PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce zgrupowania (w przypadku uczestnictwa w obozie) – Katowice – miejsce zamieszkania na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży” i ew. załączonych biletów (w przypadku braku biletów naliczony zostanie koszt przejazdu TLK/IR w 2 klasie). Druk „oświadczenia” będzie miał przy sobie kierownik organizacyjny -  p. Marcin Góra

Uwaga: od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14 dni od zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.

Podpis  uczestnika  musi być trwały tzn. zapis ołówkiem nie będzie akceptowany.  Brak podpisu skutkuje utratą możliwości o ubieganie się o zwrot kosztów podróży.

Ubezpieczenie:

Uczestnicy objęci są ochroną ubezpieczeniową.

POLISA BUSINESS TRAVEL INSURANCE NR COR388002

CENTRALA ALARMOWA GLOBAL ASSISTANCE POLAND 24 h tel.+48 22 741 39 70

Przypominamy o obowiązującym regulaminie korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju:

http://www.pzla.pl/file/3591-regulamin-korzystania-z-wizerunku-czlonka-kadry-narodowej-w-lekkiej-atletyce.pdf

W przypadku pytań proszę o kontakt z Karolem Hoffmannem (karol.hoffmann@pzla.pl, 532 347 198)

Powrót do listy

Więcej