Menu
1 / 0
Aktualności /

Komunikat dot. stadionu im. G. Duneckiego w Toruniu

W dniu 3 czerwca br. Zarząd PZLA podczas posiedzenia władz Związku przychylił się do otrzymanego od MOSiR Toruń wniosku z dn. 1 czerwca 2023 o przywrócenie Świadectwa PZLA z ważnością do 31 grudnia 2024 r.

Decyzja została podjęta na podstawie przeprowadzonej w gronie ekspertów przez Komisję Obiektów i Urządzeń ponownej dyskusji interpretacji wyników badań parametrów dynamicznych zainstalowanej na przedmiotowym stadionie nawierzchni syntetycznej. W procesie decyzyjnym, zastosowane zostały zapisy określające brzegowe parametry sformułowane w normie europejskiej, posiadającej status Polskiej Normy, traktującej o nawierzchniach syntetycznych niekrytych terenów sportowych w tym lekkoatletycznych. Wyniki badań zgodnie z normą, predestynują nawierzchnię zainstalowaną na stadionie do dalszego, bezpiecznego użytkowania.

Po upływie terminu ważności Świadectwa, nie będzie możliwości dalszego jego przedłużenia bez wykonania czynności modernizacyjnych.

Z posiadanych przez PZLA informacji wynika, że MOSiR Toruń podjął już konkretne działania przygotowujące proces remontu. KOiU PZLA będzie w międzyczasie cyklicznie monitorowała stan nawierzchni na stadionie.

Powrót do listy

Więcej