Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacja dla potencjalnych uczestników EYOF 2023 w Mariborze

Informacja dla potencjalnych uczestników EYOF 2023 w Mariborze

W związku z przygotowaniami do 17. Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy PZLA w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego prosi potencjalnych uczestników imprezy o wypełnienie oraz przesłanie – do 31 maja – wskazanych poniżej dokumentów.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres e-mail marcin.gora@pzla.pl. do dnia 31 maja.:

  1. Formularza akredytacyjny
  2. Elektronicznego zdjęcia typu paszportowego (zgodnie z wytycznymi z załącznika)
  3. Skanu paszportu lub dowodu osobistego
  4. Formularza pomiarowego

Przyjęte zgłoszenie będzie tylko przy przesłaniu kompletu dokumentów wymaganych przez organizatora.

Przesłanie dokumentów nie oznacza powołania na zawody. Związek musi podać do PKOL szeroką listę zawodników, z których zostanie wyłoniony ostateczny skład na EYOF.

Proponujemy, aby zgłoszenie wysłały po 2 najlepsze osoby w konkurencji z rankingu krajowego.

Zasady kwalifikacji:

Polski Związek Lekkiej Atletyki może zgłosić do zawodów 28 uczestników:

Kategoria wiekowa: dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006 – 2007.

jednej konkurencji może wystartować jedna osoba z kraju.

Związek powoła na EYOF zawodników na podstawie rankingu europejskiego, ostateczną decyzję podejmie Dział Szkolenia PZLA.

Kwalifikacje do zawodów można uzyskiwać do 25 czerwca włącznie. 

Ponadto warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydatury zawodnika jest:

- posiadanie aktualnej licencji PZLA;

- posiadanie ważnych badań lekarskich;

- posiadanie Certyfikatu „I run clean” (dot. zawodników) www.irunclean.org (Oświadczenie należy wypełnić i ukończyć. Nie wysyłamy go mailem)

utworzenie konta zawodniczego wraz z udostępnieniem niezbędnych zgód przez rodzica/ opiekuna prawnego. Każdy zawodnik musi posiadać konto zawodnicze wraz z akceptacją zgód RODO dla PZLA i MSiT

Link do założenia konta zawodniczego: https://starter.pzla.pl/zaw_konto.php

kontakt w przypadku problemów z kontem: starter@starter.pzla.pl

Powrót do listy

Więcej