Menu
1 / 0
Aktualności /

Kolejna publikacja o historii chodu sportowego w Polsce

Kolejna publikacja o historii chodu sportowego w Polsce

Została wydana kolejna publikacja z cyklu Świat Chodu Sportowego i mający przychylny oddźwięk w środowisku lekkoatletycznym w szczególności związanym z chodem sportowym a także u historyków kultury fizycznej jest to Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1985 – 1988. Tradycyjnie autorami są członkowie Komisji historycznej PZLA Jarosław Kisiel, Krzysztof Kisiel oraz Włodzimierz Szymański z Komisji Statystycznej PZLA.

Jest to już VIII tom z tego cyklu przedstawiający historię chodu sportowego Polsce. Zakres czasowy publikacji obejmuje więc lata 1985–1988. Jest ona swoistą kontynuacją wydanych wcześniej, siedmiu tomów dotyczących historii tej olimpijskiej konkurencji lekkoatletycznej. Prócz zaprezentowanej historii, publikacja została wzbogacona o Słownik Biograficzny sędziów chodu sportowego, który został opracowany przez przedstawicieli Centralnego Kolegium Sędziowskiego: Janusza Krynickiego, Tadeusza Majsterkiewicza, i Józefa Żerko. Zaprezentowali oni sylwetki czołowych sędziów chodu sportowego w Polsce z lat 1945- 2020 Książka zawiera zbiór wyników z wszystkich zawodów sportowych z tego okresu, jest to wynik długoletniej pracy Włodzimierza Szymańskiego, a także ranking wynikowy chodziarek i chodziarzy z tego okresu.

PAS-7

Publikacja Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1985 – 1988, tradycyjnie będzie umieszczona w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Powrót do listy

Więcej