Menu
1 / 0
Aktualności /

Oświadczenie dot. działań PZLAM z Torunia

Polski Związek Lekkiej Atletyki pragnie odnieść się do pojawiających się w mediach komentarzy dot. organizacji halowych zawodów mastersów w Arenie Toruń.

W grudniu 2021 roku w siedzibie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki odbyło się spotkanie z władzami PZLAM z Torunia. Na spotkaniu wypracowano ustalenia, których następstwem były decyzje PZLA dot. halowych mistrzostw Polski masters. PZLAM z Torunia wiedział już w połowie grudnia, że musi wypełnić m.in. obowiązek wystąpienia o licencję dla zawodów, jednak uczynił to dopiero w pierwszej połowie stycznia 2022. Pojawiający się zarzut dot. krótkiego terminu zgłoszeń do zawodów – zgodnie z ustalonymi obostrzeniami regulaminowymi PZLA – jest więc w stosunku do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nieuzasadniony.

Polski Związek Lekkiej Atletyki stanowczo podkreśla, że zgodnie z obowiązującym w kraju prawem jest organem powołanym do zarządzania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lekkoatletyką. Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku reguluje działania polskich związków sportowych, czyli de facto w omawianej sprawie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To właśnie polski związek sportowy (w tym przypadku PZLA), a takowym nie jest PZLAM z Torunia, ma wyłączne prawo do przeprowadzania lub zlecania organizacji imprez rangi mistrzostw Polski oraz pucharu Polski w podległej mu dyscyplinie sportu.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rywalizacji sportowej weteranów po pisemnym wystąpieniu do PZLA Zarząd Polskiego Związek Lekkiej Atletyki wskazuje organizatora mistrzostw Polski masters. Podobnie było w przypadku tegorocznych halowych mistrzostw Polski masters, ale także innych wydarzeń dla zawodników z tej kategorii wiekowej. W przypadku imprezy halowej PZLAM znało wcześniej wymagania PZLA dot. przeprowadzenia zawodów tej rangi. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PZLAM już przed rokiem nie wywiązało się z wymogów stawianych organizatorowi – naówczas wynikały one głównie z obowiązujących przepisów i aktów prawnych wydanych przez instytucje nadrzędne w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

Powrót do listy

Więcej