Menu
1 / 0
Aktualności /

Tabela opłat dotycząca obszaru kształcenia PZLA - od stycznia 2022r.

Tabela opłat dotycząca obszaru kształcenia PZLA - od stycznia 2022r.

Powyższe stawki obowiązują od stycznia 2022r.

Tabela opłat dotyczących obszaru kształcenia PZLA.
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022r.

OPŁATY

Kwalifikacje PZLA

Za wydanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje PZLA.

200 PLN

Za wydanie suplementu do dyplomu w języku angielskim.

50 PLN

Za wydanie dokumentu, po kursie organizowanym przez PZLA.

0 PLN
koszt wliczony w kurs

Za wydanie dokumentu, po kursie organizowanym który otrzymał certyfikat PZLA.

100 PLN

Za wydanie duplikatu dokumentu potwierdzającego kwalifikacje PZLA.

150 PLN

Za wydanie duplikatu suplementu w języku angielskim.

100 PLN

 

 

 

Zał. nr 4 uchwały

Nadanie kwalifikacji Instruktora PZLA

1000 PLN

Podwyższanie kwalifikacji z instruktora PZLA na trenera PZLA

1000 PLN

Podwyższanie kwalifikacji z trenera PZLA na trenera klasy pierwszej PZLA

1000 PLN

Podwyższanie kwalifikacji z trenera klasy pierwszej PZLA na trenera klasy mistrzowskiej PZLA

1000 PLN

 

 

 

Kursy PZLA

Udział w kursie instruktorskim organizowanym przez PZLA

1900 PLN

Udział w kursie trenerskim organizowanym przez PZLA

2500 PLN

Udział w kursie trenerskim klasy pierwszej organizowanym przez PZLA

3000 PLN

Za koncesję na prowadzenie kursu na stopień Instruktora PZLA

300 PLN/osobę

Za koncesję na prowadzenie kursu na stopień Trenera PZLA

500 PLN/osobę

Opłaty prosimy kierować na rachunek: 73 1240 1037 1111 0010 7153 0627 

Polski Związek Lekkiej Atletyki
Barcicka 42,
01-839 Warszawa

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko (wydanie dyplomu / Kurs / itp.)

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem faktury VAT proszę o przesłanie wszystkich potrzebnych danych na ksztalcenie@pzla.pl wraz z potwierdzeniem przelewu oraz dopisanie w tytule przelewu na końcu FV.

przykład: Kształcenie PZLA – Imię i Nazwisko (wymiana dyplomu) FV

Powrót do listy

Więcej