Menu
1 / 0
Aktualności /

Nowe stawki licencyjne instruktorów i trenerów PZLA

Licencje które zostały aktywowane od 1.01.2021r, a ich aktywność wygasała z dniem 31.12.2021r zostają przedłużone do 31.03.2022r.

POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU WAŻNOŚCI LICENCJI I ZMIANACH W STAWKACH OPŁAT LICENCYJNYCH (LICENCJE INSTRUKTORÓW i TRENERÓW).

Licencje które zostały aktywowane od 1.01.2021r, a ich aktywność wygasała z dniem 31.12.2021r zostają przedłużone do 31.03.2022r.

Od 1 stycznia 2022 roku, w miejsce obowiązujących od 2015 roku, pojawią się nowe stawki licencyjne, które zostały ustanowione na mocy decyzji Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd PZLA postanawia przedłużyć licencje trenerskie których ważność wygasa z dniem 31.12.2021r. do 31.03.2022r.

Proces uzyskiwania licencji co roku rozpocznie się od początku stycznia a ich ważność będzie wygasać 31 marca kolejnego roku.

LICENCJE INSTRUKTORÓW
I TRENERÓW

Licencja kategorii A - pierwszy wniosek w systemie o licencję trenerską.

50 PLN

Licencja kategorii A - uczestnictwo w licencyjnym szkoleniu/konferencji trenerskiej w kalendarzowym roku poprzedzającym. Udokumentowany wpisem udziału w systemie STARTER PZLA.

Licencja kategorii AR – dla instruktorów i trenerów którzy nie spełnili wymogów licencji kategorii A.

100 PLN

Szkolenia i konferencje uznawane jako licencyjne.

  • - Kursy kwalifikacyjne instruktorskie i trenerskie PZLA.
  • - Konferencje i szkolenia organizowane przez PZLA.
    • - - Dział szkolenia i kształcenia PZLA,
    • - - Programy upowszechniania lekkiej atletyki.
  • - Szkolenia organizowane przez Akademie Trenerską (Instytut Sportu).
  • - Konferencje i szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki i zgłoszone do PZLA.
  • - Konferencje i szkolenia organizowane przez World Athletics, European Athletics i zgłoszone do PZLA.
  • - Szkolenia i konferencje zgłoszone oraz uznane jako szkoleniowe przez PZLA.* dotyczy udział w szkoleniu i konferencji w roli uczestnika.


Wszystkie opłaty dotyczące działań obszaru działu kształcenia PZLA będą ewidencjonowane na rachunku:
BANK Pekao SA, numer: 73 1240 1037 1111 0010 7153 0627

Powyższe stawki obowiązują od stycznia 2022r.

Powrót do listy

Więcej