Menu
1 / 2
Aktualności /

Pierwsze spotkanie zespołu projektu Athletics 4 Health

Pierwsze spotkanie zespołu projektu Athletics 4 Health
Pierwsze spotkanie zespołu projektu Athletics 4 Health Pierwsze spotkanie zespołu projektu Athletics 4 Health

W minioną sobotę odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie zespołu realizującego projekt Athletics 4 Health, w którego skład wchodzą przedstawiciele pięciu krajowych związków lekkiej atletyki.

Projekt Athletics 4 Health jest realizowany w ramach partnerskiej współpracy związków lekkoatletycznych z pięciu krajów: Polski, Austrii, Finlandii, Bułgarii oraz Słowacji. Wiodącą rolę będzie miał Polski Związek Lekkiej Atletyki, który był jego inicjatorem. Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023. Pierwsza cześć projektu zakłada dokładne zbadanie zasobów ludzkich jak i infrastruktury sportowej zarówno w szkołach podstawowych jak i klubów. Podczas spotkania zostały aktualne wyniki prowadzonych badań oraz przedstawione wstępne wnioski. Na ich podstawie zespół naukowy projektu, któremu przewodzi profesor dr hab. Janusz Iskra, przygotuje raport, który będzie wytyczne do kolejnego etapu badań – analizy potrzeb, której celem będzie zbadanie problemów związanych z uprawianiem lekkiej atletyki jak i uzyskanie maksymalnie dokładnej wiedzy na temat aktualnych potrzeb rodziców, dzieci i klubów sportowych.

Gościem specjalnym warszawskiego spotkania był pan Jean Gracia. Wiceprezydent European Athletics był pod wrażeniem realizowanego projektu, który wpisuje się w obecne działania prowadzone przez Departament Rozwoju Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki, a co za tym idzie wyraził chęć nawiązania bliższej współpracy z PZLA w celu maksymalizacji efektów realizacji Projektu Athletics 4 Health oraz rozszerzenia jego oddziaływania na inne kraje Europy.

W Warszawie gościli także przedstawiciele biorących udział w projekcie federacji. Austrię reprezentował Sekretarz Generalny OLV Helmut Baudis oraz Bernhard Rauch; Finlandię Pii Jantii, specjalistka ds. programów dla dzieci i młodzieży; Słowację Anna Kirnova, dyrektor ds. międzynarodowych, członkini Rady EA. Polskę reprezentowali Paweł Jesień, lider Projektu i koordynator ds. projektów unijnych, prof. dr hab. Janusz Iskra oraz Dominik Witczak, specjalista ds. programów dla dzieci i młodzieży. Gości powitali wiceprezes PZLA Tomasz Majewski oraz Sekretarz Generalny Hubert Trochimowicz. 

Kolejne spotkanie w lutym w Bułgarii, gdzie zostanie przedstawiony raport z pierwszej części badań.

Paweł Jesień, Maciej Jałoszyński

Powrót do listy

Więcej