Menu
1 / 0
Aktualności /

Oświadczenie dot. zasad przyznawania stypendiów

Polski Związek Lekkiej Atletyki oświadcza, że wypłacane zawodnikom stypendia pochodzą ze środków publicznych przekazywanych zgodnie z umowami przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Sposób płatności stypendiów reguluje Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, a wysokości są określone na podstawie rozporządzeń. Wskazane dokumenty określają także za jakie osiągnięcia oraz w jakim okresie czasu zawodnikowi przysługuje wsparcie finansowe. Polski Związek Lekkiej Atletyki każdorazowo występuje do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o przyznanie zawodnikom kwalifikującym się do otrzymania stypendium środków finansowych. Szczegółów zasady naliczania oraz przyznawania stypendiów można odnaleźć na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-son-dsw.   

Jednocześnie informujemy, że Polski Związek Lekkiej Atletyki przyznaje – ze środków własnych – stypendia socjalne. PZLA chcąc wykluczyć przyznanie takiego stypendium zawodnikom posiadającym już zabezpieczenie finansowe (np. z klubu sportowego, posiadających etat wojskowy czy indywidualną umowę sponsorską) każdorazowo analizuje szczegółowo złożony wniosek (weryfikacja dokumentów podatkowych). Celem stypendiów socjalnych jest pomoc utalentowanym zawodnikom, którzy są pozbawieni regularnych źródeł dochodów, a ich kariery wskazują na szerokie możliwości uzyskiwania satysfakcjonujących wyników także na arenie międzynarodowej.

Powrót do listy

Więcej