Menu
1 / 0
Aktualności /

Kolejna publikacja dot. historii chodu sportowego w Polsce

Kolejna publikacja dot. historii chodu sportowego w Polsce

Ukazała się kolejna publikacja z serii „Świat Chodu Sportowego” dotycząca historii chodu sportowego w Polsce.

Dotychczasowe publikacje z tego cyklu spotkały się z przychylnym oddźwiękiem w środowisku lekkoatletycznym a także historyków kultury fizycznej. Autorzy publikacji: Jarosław Kisiel, Krzysztof Kisiel i Włodzimierza Szymański, ponownie podjęli się trudu uzupełnienia wiedzy o tej olimpijskiej konkurencji lekkoatletycznej. Książka „Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1981 – 1984”, zawiera informację o rozgrywanych w Polsce zawodach w chodzie i udziale polskich chodziarzy w imprezach międzynarodowych w tym okresie. Zaprezentowano również cenną kolekcję dyplomów chodziarza Wiesława Sarneckiego zebraną przez gdańskiego regionalistę Krzysztof  Kowalkowskiego.

Okładka 1981-1984

Publikacja będzie dostępna na portalu Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Powrót do listy

Więcej