Menu
1 / 0
Aktualności /

Kolejna publikacja dot. historii chodu sportowego w Polsce

Kolejna publikacja dot. historii chodu sportowego w Polsce

Dotychczas wydane publikacje z serii „Świat Chodu Sportowego” dotyczące historii chodu sportowego w Polsce, spotkały się z przychylnym oddźwiękiem w środowisku lekkoatletycznym a także u historyków kultury fizycznej. Skłoniło to autorów: Jarosława Kisiela, Krzysztofa Kisiela, Włodzimierza Szymańskiego do kontynuacji przedstawienia historii tej olimpijskiej konkurencji lekkoatletycznej.

Autorzy opracowania „Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1971–1980” podjęli się uzupełnić wiedzę o rozgrywanych w Polsce zawodach w chodzie sportowym i udziale polskich chodziarzy w imprezach międzynarodowych we wspomnianym okresie czasowym.

Okładka Lata 1971-1980

Publikacja będzie dostępna na portalu Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Powrót do listy

Więcej