Menu
1 / 0
Aktualności /

Kolejny tom serii "Świat chodu sportowego" już dostępny

Kolejny tom serii "Świat chodu sportowego" już dostępny

Przychylny oddźwięk w środowisku lekkoatletycznym w szczególności związanym z chodem sportowym a także u historyków kultury fizycznej dotyczący wcześniejszych publikacji, skłoniły Jarosława Kisiela, Krzysztofa Kisiela, Włodzimierza Szymańskiego, członków komisji historycznej i statystycznej PZLA, oraz Józefa Żerko do dokładniejszego przedstawienia historii tej konkurencji lekkoatletycznej.

Pasjonaci ci podjęli się trudu uzupełnienia wiedzy o niej w Polsce w latach 1945 – 1970 tj. od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę po zakończeniu drugiej wojny światowej do momentu powołania Komisji Chodu Sportowego przy Polskim Związku Lekkiej Atletyki, która rozpoczęła swoją działalność w 1970 roku. Założenie to zostało zrealizowane w publikacji „Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1945 –1970”

Wydanie  niniejszego opracowania jest celem ocalenie od zapomnienia historii tej konkurencji lekkoatletycznej a także skompletowanie dokumentacji wynikowej.

Publikacja prezentuje liczną dokumentację związaną z historią chodu sportowego i fotografie czołowych polskich zawodników.

Będzie dostępną w wersji elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Powrót do listy

Więcej