Menu
1 / 0
Aktualności /

Komunikat dot. organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019

Komunikat dot. organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019

Podczas spotkania przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego OOM z władzami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, które odbyło się w siedzibie PZLA w Warszawie w dniu 21 maja 2019, podjęto wspólną decyzję o przeprowadzeniu zawodów OOM 2019 w lekkiej atletyce na stadionie POSiR w Poznaniu (ul. Warmińska 1).

Zawody odbędą się w zaplanowanym wcześniej terminie tzn. 9-12 lipca 2019. 

Podstawą podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji była troska organizatorów OOM i władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o zapewnienie uczestnikom OOM jak najlepszych warunków do jej rozegrania, a także odpowiedzialność organizatorów za racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w kontekście planowanej na stadionie w Zielonej Górze w perspektywie najbliższych lat gruntownej modernizacji obiektu.

Organizatorem zawodów będzie Lubuska Federacja Sportu. Koordynatorem zawodów z ramienia Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki będzie pan Jacek Biernacki. 

Powrót do listy

Więcej