Menu
1 / 0
Aktualności /

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie grupowe zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych, członków obsługi szkoleniowo-organizacyjnej, członków zaplecza Kadry Narodowej, w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia w podróży zagranicznej ze wskazanymi rozszerzeniami.

Powrót do listy

Więcej