Menu
1 / 0
Aktualności /

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Przedmiot zamówienia: Polski Związek Lekkiej Atletyki, zaprasza zakłady ubezpieczeń do składania ofert na ubezpieczenie grupowe zawodników i zawodniczki Kadr Narodowych, członków obsługi szkoleniowo – organizacyjnej, członków zaplecza Kadry Narodowej, w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia w podróży zagranicznej ze wskazanymi rozszerzeniami.

Powrót do listy

Więcej