Menu
1 / 0
Aktualności /

Informacje dla uczestników meczu U20

Przejazdy:

 

Wyjazd: 15.06 z Katowic (hotel Silesian) godz. 11:00

Powrót: 16.06   do Katowic  w godzinach wieczornych (21-22)

 

Nocleg dla uczestników przed imprezą/ po imprezie w dniu 14.06.2018 oraz 16.06.2018

 

14.06* - Kolacja w hotelu o godz. 20:00

16.06* - Kolacja w hotelu w godzinach wieczornych ( bezpośrednio po powrocie z zawodów)

 

Hotel:   Silesian.

Adres: Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

 

*UWAGA!
Proszę o pilną informację na mojego maila od osób, które NIE potrzebują noclegu w w/w dniach do jutra do godziny 12:00

 

Sprzęt reprezentacyjny i startowy:

 

Sprzęt będzie wydawany w godzinach 20:00-22:00 w dniu 14.06*


Osoby, które nie będą nocowały w hotelu proszone są o wyznaczenie osoby, która odbierze sprzęt w ich imieniu.

Zawodnicy, którzy nie brali wcześniej udziału w żadnej imprezie proszeni są o kontakt z Markiem Posłajko:  magazyn@pzla.pl

 

*Godziny mogą ulec zmianie

 

Zakwaterowanie podczas imprezy:

 

Akademik „Masarykův Domov mládeže”

Adres: Gorkého 33/35, Brno střed

 

Zwrot kosztów podróży:

PZLA zwraca koszty podróży na trasie: miejsce zamieszkania – Katowice oraz Katowice – miejsce zamieszkania na podstawie „oświadczenia do zwrotu kosztów podróży” i ew. załączonych biletów (w przypadku braku biletów naliczony zostanie koszt przejazdu TLK/IR w 2 klasie). Druk „oświadczenia” będzie miał przy sobie kierownik organizacyjny – Artur Tułowiecki.

Przypominamy: termin dostarczenia dokumentów uprawniających do zwrotu to 14 dni od daty zakończenia imprezy.

 

 

Uwaga: od dnia 1 kwietnia 2017 brak numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotu kosztów w kolumnie 9. oraz niedostarczenie do PZLA brakujących danych w ciągu 14dni od zakończenia akcji skutkować będzie utratą prawa do wypłaty zwrotu kosztów przejazdów.

 

Ubezpieczenie:

Uczestnicy wyjazdów zagranicznych, w tym imprez, objęci są ochroną ubezpieczeniową:

nr polisy: 908210606187/2018/SJ, ważna 1.05.2018 – 30.04.2019

Numer centrum alarmowego (kontakt w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego zagranicą): +48 502 308 308

 

Ubezpieczenie obejmuje:

- koszty leczenia i assistance (w tym leczenie szpitalne i ambulatoryjne, transport chorego, leczenie stomatologiczne, transport zagranicą i do kraju, koszty hotelu – jeśli ubezpieczony nie może wrócić w zaplanowanym terminie do kraju),

- bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy),

- ratownictwo,

- odpowiedzialność cywilną,

- zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy, a kończy z chwilą powrotu do kraju.

 

 

W przypadku pytań  proszę kontaktować się z Arturem Tułowiecki (artur.tulowiecki@pzla.pl)

Powrót do listy

Więcej