Menu
1 / 0
Aktualności /

Kursy PZLA - realizowane w 2022 r

Kursy PZLA - realizowane w 2022 r

Szanowni Państwo,  
Przystępujemy do 3 etapu rekrutacji na kursy PZLA.

Organizujemy kursy w następujących trybach i lokalizacjach:

Kursy weekendowe: 

 • OPOLE (zamknięta rekrutacja)
  1 zjazd: 09, 10.04
  2 zjazd: 7,8.05
  3 zjazd: 21,22.05
  4 zjazd: 4,5.06
  5 zjazd: 25,26.06

 • POZNAŃ – kurs na obiektach AWF Poznań (zamknięta rekrutacja)
  1 zjazd: 23,24.04
  2 zjazd: 7,8.05
  3 zjazd: 21,22.05
  4 zjazd: 4,5.06
  5 zjazd: 25,26.06

 • WARSZAWA– kurs na obiektach AWF Warszawa (zamknięta rekrutacja)
  1 zjazd: 26, 27.03
  2 zjazd: 02, 03.04
  3 zjazd: 23, 24.04
  4 zjazd: 14,15.05
  5 zjazd: 28,29.05

Kursy intensywne: 

 • WARSZAWAkurs na obiektach AWF Warszawa (intensywny kurs w okresie wakacji, 10 dni)
  termin w przedziale 1.07 do 10.07.2022r. (zamknięta rekrutacja)

 • KARPACZ - kurs na stadionie w Karpaczu (intensywny kurs w okresie wakacji, 10 dni) 
  termin w przedziale 1.07 do 10.07.2022r. (zamknięta rekrutacja)

Wszystkie zainteresowane kursami osoby, proszę o przesłanie SKANU wypełnionej CZYTELNIE pierwszej strony wniosku na adres: dominika.jedrzejczyk@pzla.pl w celu rezerwacji miejsca na kursie.

Dokumenty papierowe zaś proszę o przesłanie do siedziby PZLA w ciągu 5 dni roboczych po otrzymani odpowiedzi zwrotnej (e-mail), że są państwo wpisani na listę uczestników.
Polski Związek Lekkiej Atletyki
ul. Barcicka 42,
01-839 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Kurs PZLA w ................ (tryb i lokalizacja) / Kształcenie PZLA


WAŻNE:
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów będziemy przesyłać do osób zrekrutowanych na kursy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przypominamy o tym, że o ostatecznej rekrutacji dotyczy kolejność zgłoszeń oraz dotrzymanie terminów dostarczania dokumentów i opłat.

Przypominam że całościowy koszt kursu instruktorskiego wynosi 1 900 zł.
Informacja dotycząca wpłaty znajduje się w regulaminie kursu, proszę ją uiścić po otrzymaniu wiadomości, że są państwo wpisani na listę uczestników.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odnośnie kursów trenerskich rekrutacja nastąpi w późniejszym terminie, będzie przesłana tylko do osób zainteresowanych drugim stopniem.

Kurs trenerski:
Szkolenia weekendowe: 
- OPOLE - (maj - czerwiec) 
- WARSZAWA - (wrzesień - listopad) 

Organizacja kursu trenera klasy Pierwszej PZLA w 2022r. planowana jest na miesiące październik-listopad. (zostanie uruchomiona osobna rekrutacja dla osób z kwalifikacjami trenera PZLA).

Polski Związek Lekkiej Atletyki został uznany jako instytucja szkoleniowa, tym samym widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym:  2.14/00321/2020. 
Powyższy wpis pozwala na to, by każda zarejestrowana osoba bezrobotna w Polsce mogła wziąć bezpłatny udział w kursach instruktorskich PZLAoczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy – w ich działach szkoleń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Harmonogram zapisów na kursy instruktorskie i trenerskie PZLA wyglądają następująco:

 1. ETAP-Wstępny formularz zgłoszeń z możliwością wyboru wielu lokalizacji oraz podaniem województwa, z którego Państwo pochodzą – umożliwia zebranie informacji o liczbie chętnych, ma wpływ na to czy kurs na danym poziomie odbędzie się w bieżącym roku. (Październik - styczeń) 
 2. ETAP-Formularz z wyborem konkretnej lokalizacji – weryfikuje czy w danym miejscu zbierze się wystarczająco duża grupa, aby mógł się odbyć kurs. (styczeń - luty) 
 3. ETAPJest wiążący! nim prosimy o potwierdzenie udziału, przesłanie dokumentów do PZLA oraz uiszczenie opłaty. Podany jest również termin, do którego należy dosłać komplet dokumentów. Niedotrzymanie terminów będzie grozić usunięciem z listy uczestników. (marzec-kwiecień) 

 

Powrót do listy

Więcej