Menu
1 / 0
Aktualności /

Zalecenia dotyczące ważności orzeczeń lekarskich

Zalecenia dotyczące ważności orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu, w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce dla rodziców, trenerów, władz klubów sportowych oraz lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń.

 

Data wydania: 24.07.2020 r.


Na podstawie art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia lekarskie wydane
w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu
7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Mając jednak na uwadze, że sport uprawiają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież
z różnymi schorzeniami (m.in. z cukrzycą, wadami serca i chorobami kardiologicznymi, po leczeniu
onkologicznym, z wadami wzroku, astmą oskrzelową, padaczką, zaburzeniami neurologicznymi,
wadami narządu ruchu, endokrynologicznymi i wielu innymi), w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia
problemów zdrowotnych, wynikających z podjęcia aktywności sportowej po okresie wymuszonej
przerwy, mającej związek z pandemią, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej zaleca,
aby sportowcy w miarę możliwości wykonali badania okresowe w najkrótszym możliwym czasie, przed
upływem wskazanego terminu.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych
na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa.


Opracowanie:
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej
Uzgodniono z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych

 

Żródło i pełna treść komunikatu:https://www.gov.pl/attachment/f67eb9be-6dbc-40cb-9d18-85bd3a45967e

 

Powrót do listy

Więcej