Menu
1 / 0
Aktualności /

Kurs trenera klasy pierwszej 2020

w terminach luty-marzec 2020.

Szanowni Państwo
Kurs na stopień trenera klasy pierwszej zostanie zorganizowany w terminach luty-marzec 2020. Mogą państwo zgłaszać swoją kandydaturę do udziału w kursie (poniższy formularz). By kurs mógł się odbyć konieczne jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników (około 25 osób), którzy spełniaja wymogi formalne. 

WYMAGANIA

Ukończenie poziomu II (Trener PZLA) udokumentowany i weryfikowany przez PZLA dorobek szkoleniowy, uczestnictwo jako wykładowca i uczestnik w konferencjach szkoleniowych i naukowych z zakresu teorii i praktyki treningu oraz innych nauk wspomagajacych proces treningowy, mające na celu zapewnienie trenerom zaawansowany poziom edukacji w zakresie wybranej grupy konkurencji w okresie minimum 4 lat od uzyskania ostatnich kwalifikacji, niekaralność.

więcej informacji


Warunki udziału w kursie:
- posiadanie kwalifikacji Trenera PZLA
- aktywna licencja trenerska PZLA
- minimum 4 lata od uzyskania kwalifikacji Trenera PZLA (Trener II Klasy),
- dostarczenie wniosku i dokumentacji w terminie rekrutacji,
- udokumentowany dorobek szkoleniowy, udział w konferencjach, publikacje 

-> ostateczną decyzje udziału w kursie podejmuje PZLA po zweryfikowaniu dorobku szkoleniowego


CZAS TRWANIA KURSU: Minimum 60 godzin (3 zjazdy weekendowe)

Zjazdy:

1 zjazd

22-23.02.2020

2 zjazd

7-8.03.2020

3 zjazd

28-29.03.2020 - przełożony na 24-26.04

Miejsce kursu: Warszawa (Instytut Sportu)
Koszt udziału kursu: 1700 zł  

Wszyscy zapisani na kurs otrzymają informacje na swoje skrzynki e-mail dokumenty do wypełnienia.

Powrót do listy

Więcej