Regulamin 59. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów

19-12-2014

 

 

Regulamin 59. Halowych Mistrzostw Polski 2015

 

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki

2. Termin i miejsce: 21-22 lutego 2015 r. - Toruń

3. Organizator: K-PZLA Bydgoszcz

4. Podział konkurencji na dni:

21.02

(godz: 16:00)

K - 60m el.,F., 400m el., 800m el., 3000m(serie), 60m pł.el., F., w dal , wzwyż

M - 60m el., F., 400m el., 800m el., 1500m serie), w dal, tyczka, kula

22.02

(godz.: 10:00)

K - chód 3000m, 200m el.,

M - chód 5000m, 200m el.

(godz.: 15:00) 

K - 200m F., 400m F., 800m F1500m (serie), 4x200m, trójskok, tyczka, kula

M - 200m F., 400m F., 800m F., 3000 (serie) 60m pł. el.,F,4x200m, wzwyż, trójskok,

5. Warunki uczestnictwa: do startu uprawnieni są zawodnicy z ważną na rok 2015 licencją wystawioną przez PZLA, w konkurencjach w których legitymują się poniższymi wynikami osiągniętymi w sezonie letnim 2014 (zawody kalendarzowe) lub halowym 2015 (wyniki uzyskane w Polsce w halach ze Świadectwem PZLA):

zawodniczki/ zawodnicy: 60m -7.75/6.90 (lato 100m- 12.0/10.70), 200m – 24.25/21.50, 400m – 55.20/48.00, 800m – 2.09.00/1.51.50, 1500m – 4.25.00/3.49.00, 3000m – 9.50.00/8.26.00, 60m pł – 9.00/8.60 (lato 100m pł/110m pł 14.45/15.00), w dal – 6.05/7.45, trójskok - 12.60/15.20, kula – 13.70/18.00, chód (z 10km) 52.00/45.00.

W biegach sztafetowych maja prawo startu wyłącznie zespoły z listy PZLA, które potwierdzą swój udział, wysyłając mejl na adres m.jaloszynski@pzla.pl, do dnia 2 lutego 2015.

6. Zasady rozgrywania konkurencji:

- w biegach na 60m, 60m ppł., 200m, 400m, 800m rozegrane zostaną eliminacje i finały (w biegu na 400m M finał A,B), w pozostałych biegach bezpośrednio finały lub serie na czas

- wysokości w skokach:

tyczka: K – 3.40-3.60-3.80-3.90-4.00-4.10-4.20-4.30-4.40 i co 5 cm (minimum na HME 4.45)

tyczka: M – 4.60-4.80-4.90-5.00-5.10-5.20-5.30-5.40-5.50 i co 5cm (minimum na HME 5.65)

wzwyż: K - 1.70-1.73-1.76-1.79-1.82-1.85-1.88 i co 2 cm (minimum na HME 1.92)

wzwyż: M – 2.04-2.08-2.12-2.16-2.19-2.22-2.25-2.28 i co 2 cm (minimum na HME 2.28)

Odległość "belki" od zeskoczni dla HMP w trójskoku: K: 11.00, M: 13.00

7. Nagrody: za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymują medale.

8. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od dnia 2.02.2015r. do godz. 12.00 w dniu 16.02.2015 – patrz "Regulaminy i Terminarz Imprez PZLA 2014” strony 15-17 § 1 i 2 i 7.

W zgłoszeniu należy podać pełną datę urodzenia, imię i nazwisko trenera oraz numer licencji zawodnika i klubu.

Zamówienia na noclegi i wyżywienie  należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego określonym w komunikacie organizacyjnym. W zamówieniach należy uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn oraz określić liczbę posiłków.

9. Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby. Opłata startowa wynosi 10,- zł od zgłoszonego zawodnika (wieloboje - 15,- zł).Karą za nieterminowe zgłoszenie, w wypadku jego przyjęcia w miarę możliwości technicznych, jest podwyższenie o 50,-zł opłaty startowej, a za brak w zgłoszeniu numeru startowego lub zmiany na miejscu 20,- zł od zawodnika.

10. Weryfikacja zawodników oraz przyjmowanie opłat startowych: będzie odbywać się dnia 20.02.2015 w godz.: 17:00-21:00, w dniu 21.02.2015 r. w godz.: 09:00-14:00 (zawodnicy, którzy nie zostaną zweryfikowani i startujący I dnia zawodów zostaną wykreśleni z list startowych) oraz dodatkowo 22.02.2015 r. w godz.: 9:00-12:00.

Uwagi:

1. Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminów,

2. Z opłat startowych zwalnia się uprawnionych zawodników, zgłoszonych w regulaminowym terminie.

 3. Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.

4. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski zobowiązani są do występowania podczas zawodów (łącznie z dekoracjami) w ubiorach klubowych zgodnych z wzorami zarejestrowanymi w PZLA (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski). Zawodnicy występujący w innych niż opisane wyżej ubiory i posiadający niedozwolone napisy nie będą dopuszczani do startu bądź dyskwalifikowani. Nie przewiduje się zabezpieczania na „bramce” taśm do zaklejania niedozwolonych napisów.

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

strony internetowe Bielsko